More    Biblioteca Judeţeană omagiază împlinirea a 165 de ani de la Revoluţia paşoptistă

    La împlinirea a 165 de ani de la Revoluţia de la 1848 din Ţările Române, moment decisiv în procesul complex al constituirii României moderne, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, în colaborare cu Liceul Tehnologic de Construcţii de Maşini Unio, organizează mâine, cu începere de la ora 12.00, o manifestare menită să omagieze generaţia de patrioţi paşoptişti, care au fost deschizători de drumuri pentru cei ce au făurit mai apoi România Mare. “Revoluţia de la 1848, fenomen general european, a deschis un capitol nou în istoria omenirii. O parte însemnată a continentului european a fost cuprinsă în procesele revoluţionare. Spaţiile româneşti s-au încadrat şi ele în procesul general, înnoitor, european. În pofida graniţelor politice, s-a închegat piaţa naţională, s-a apropiat de finalizare procesul de constituire a naţiunii române şi s-a dezvoltat puternic conştiinţa unităţii românilor, cea spirituală impunând şi materializarea ei pe plan politic”, a declarat bibliotecarul Mircea Pîrlea, iniţiatorul manifestării.

    De asemenea, Biblioteca Judeţeană a pregătit şi o expoziţie dedicată marcării acestui eveniment important din istoria României. Pe standurile Sălii de lectură “Gheorghe Bulgăr” se pot urmări documente referitoare la geneza, desfăşurarea, urmările şi ecoul Revoluţiei din cele trei Ţări Române, precum şi figuri luminoase de patrioţi paşoptişti cum ar fi: Avram Iancu, Simion Bărnuţiu, Alexandru Papiu Ilarian, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru, C.A. Rosetti, Maria Rosetti, Fraţii Goleşti, Mihail Kogălniceanu şi alţii.

    Florin Dura

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE