More


  Undă verde pentru reabilitarea Podului Decebal

  - Advertisement -

  consiliu

  Consiliul Local Satu Mare a avizat favorabil prin unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie reparaţii capitale a Podului Decebal. Conform documentaţiei tehnice, la Podul Decebal peste râul Someş se impun lucrări de intervenţie urgentă pentru circulaţia rutieră şi pietonală în condiţii de siguranţă. Proiectul cuprinde lucrări de refacere şi consolidare a structurii de rezistenţă, lucrări de montare hidroizolaţie, rosturi şi guri de scurgere noi, refacere parapeţi pietonali şi sistem de iluminat, refacere scări de acces pietonale, montare borduri înalte, reparaţii cu mortare speciale şi protecţie anticorozivă a tuturor suprafeţelor atât de metal cât şi de beton. Motivul cel mai bun în favoarea reabilitării l-a dat consilierul Nits Janos, care a precizat că: “Podul a fost făcut pe fugă, într-o perioadă în care nu au prea existat bani şi de aceea există foarte multe lucrări nefinalizate sau nerealizate. Lucrările de reabilitare capitală sunt obligatorii!”

  Ce ar trebui să se facă
  Proiectul avizat favorabil de Consiliul Local Satu Mare cuprinde lucrări de refacere şi consolidare a structurii de rezistenţă, lucrări de montare hidroizolaţie, rosturi şi guri de scurgere noi, refacere parapeţi pietonali şi sistem de iluminat, refacere scări de acces pietonale, montare borduri înalte, reparaţii cu mortare speciale şi protecţie anticorozivă a tuturor suprafeţelor atât de metal cât şi de beton. Lucrările de construcţie şi reabilitare propuse vor permite aducerea podului la o stare tehnică în conformitate cu cerinţele de calitate prevăzute în Legea 10/1995 privind rezistenţa şi stabilitatea la acţiuni statice, dinamice şi seismice, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului. Suplimentar, măsurile propuse vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, creşterea valorilor de trafic şi creşterea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale, creşterea duratei de viaţă a Podului Decebal din Municipiul Satu Mare şi punerea în siguranţă a Podului Decebal din punct de vedere al capacităţii portante.

  Cât vor costa lucrările
  Deşi încă nu există o sursă clară de finanţare, potrivit unor calcule preliminare ar fi nevoie de circa 19 milioane de lei pentru finalizarea acestor lucrări. În Hotărârea de Guvern nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice nu este definit un preţ unitar pentru acest gen de lucrare. Comparativ s-a analizat costul pentru realizarea Pasajului superior peste calea ferată strada Fabricii a cărui proiect a fost elaborat de S.C. IPTANA S.A., proiectul având o valoare de 5.990.000 euro (cu TVA) raportat la lungimea pasajului de 1.138 metri liniari, rezultă o valoare de 5.264.000 euro/metri liniari (cu TVA). Pasajul respectiv s-a realizat cu două benzi de circulaţie.
  Astfel, valoarea rezultată din indicatori raportat la lungimea podului şi a construcţiilor adiacente (viaducte, rampe, bretele) este de 4.416.000 euro cu TVA / 1.083,85 metri liniari, mai mică decât valoarea unitară a lucrării luată comparativ. Totuşi, din expertiza tehnică realizată de S.C. IPTANA S.A. în anul 2010 rezultă o valoare de 2.535.000 euro (cu TVA) / 1.083.85 metri liniari, respectiv 2.338 euro/metru liniar. Trabuie menţionat că în expertiza realizată de S.C. IPTANA S.A. nu sunt tratate toate modificările cuprinse în caietul de sarcini şi nici eventualele degradări survenite în cei trei ani de la realizarea expertizei. Din acest motiv există această diferenţă între valorile unitare ale expertizei tehnice şi ale lucrărilor estimate, precum şi din cauza inflaţiei.  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img