More  Declaraţiile fiscale se depun până în 20 decembrie

  - Advertisement -

  ardelean

  Conform prevederilor Codului de procedură fiscală, data de 20 decembrie este termenul limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente. Începând cu anul 2012 pentru luna decembrie a fiecărui an s-a modificat scadenţa din data de 25 în data de 21 cu plata la o dată anterioară dacă 21 este zi nelucrătoare. “Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente sunt obligate să achite impozitele şi contribuţiile aferente trimestrului IV tot până la data de 20 decembrie. Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole sunt obligate să plătească cea de-a doua tranşă din impozitul anual până la data de 15 decembrie”, a precizat directorul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare, Ioan Mircea Ardelean.
  În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, AJFP Satu Mare recomandă contribuabililor utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor, iar contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale. “În vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, rugăm contribuabilii să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare. Reamintim agenţilor economici că în situaţia în care înregistrează obligaţii fiscale restante vor fi selectaţi în vederea efectuării inspecţiei fiscale şi vor fi intensificate măsurile de executare silită”, a mai precizat Ioan Mircea Ardelean.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts