More

  Termen limită la Finanțe pentru persoanele juridice fără scop patrimonial


   
  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sălaj face cunoscut faptul că termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv miercuri, 30 aprilie 2014. 
   
  Situaţiile financiare anuale cuprind bilanţul şi contul rezultatului exerciţiului şi se depun de societăţile cooperatiste şi alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale, pentru exerciţiul financiar 2013.
  Tot până în 30 aprilie trebuie depuse şi Decontul privind accizele, formular 120, care se depune anual de operatorii economici plătitori de accize; Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formular 130, care se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă.
  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE