More

  Cererile pentru “Bani de liceu” se mai pot depune până la finele lunii

  bani

  Ministerul Educației Naționale va continua, şi în acest an, derularea Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, conform legislației în vigoare. Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Satu Mare, elevii sătmăreni care îndeplinesc condiţiile mai pot depune cereri în cadrul acestui program până la finele acestei luni. Beneficiarii acestui program sunt elevii care urmează la cursuri de zi liceul și se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori se află sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit. La stabilirea venitului brut pe membru de familie se iau în calcul veniturile cu caracter permanent şi anume salarii, venituri din activități independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaș, chirii, dividende, alocația de plasament, tichetele de masă. Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. Cuantumul sprijinului financiar lunar este de 180 lei. Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație Ministerului Educației Naționale.

  Pentru obținerea sprijinului financiar, beneficiarii depun la unitatea de învățământ, la care este înscris elevul, o cerere tip însoțită de documentele privind veniturile membrilor familiei până la data de 1 octombrie. În perioada 1 – 23 octombrie vor fi efectuate anchete sociale şi vor fi evaluate de către comisii cererile depuse, în perioada 1- 27 octombrie cererile vor fi centralizate, iar lista beneficiarilor va fi afişată pe internet în data de 28 octombrie. Cei care se consideră nedreptăţiţi vor putea depune contestaţii până în data de 2 noiembrie, care vor fi rezolvate în perioada 2 – 6 noiembrie.

  Sprijinul financiar se sistează dacă elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ, dacă elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, dacă a obținut sub nota 7 la purtare şi dacă elevul nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost exmatriculat.
  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE