Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozitContribuabilii sătmăreni au posibilitatea de a solicita Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, procedură intrată în vigoare printr-un ordin al preşedintelui ANAF publicat recent în Monitorul Oficial. Conform acestui ordin, procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică în cazul rezilierii în cursul anului fiscal a contractelor de închiriere, la încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, la corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, la depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele, la completarea obiectului de activitate în cursul anului fiscal.

Solicitarea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit se face prin depunerea formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, însoţit de documentele justificative, în format hârtie la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul. Data depunerii formularului 220 este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz, sau, în cazul depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii este data înregistrării acestuia pe pagina de internet astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei. Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii formularului 220.
Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts