More


  Criterii noi privind înregistrarea în scopuri de TVA

  - Advertisement -

  contabilitate

  O nouă procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile a intrat în vigoare de ieri, anunţă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. Astfel, potrivit OMFP nr.17/2015 persoanele impozabile solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea societăţii la oficiul registrului comerţului dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei. În această situaţie, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare a societăţii. Solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării societăţii, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. În această situaţie, societatea va depune la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni (formular 010). Totodată, solicită înregistrarea în scopuri de TVA persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către organele fiscale competente . În această situaţie, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente formularul 099.

  Ca element de noutate, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA vor depune la organul fiscal competent formularul (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”. Modelul şi conţinutul formularului 088 este prevăzut în OMFP nr.112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ordin publicat în Monitorul Oficial nr.40/16.01.2015.
  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img