More  Dictatura naturii asupra omului

  O veche vorbă din bătrâni spune că omul trebuie să trăiască în armonie cu natura. Dar ce se întâmplă când unii semeni de-ai noştri instaurează dictatura naturii asupra omului?! O astfel de “reuşită” a fost bifată de către reprezentanţii Societăţii Carpatina Ardeleană, în cadrul “Planului de management al Ariilor Protejate Râul Tur 2014-2023”, publicat pe site-ul eke.ro. Dacă “planul” va fi confirmat/aprobat de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice se va da naştere unei lungi serii de abuzuri.

  De exemplu, prin unele “prevederi” se încalcă chiar drepturile elementare ale persoanei. De exemplu, la articolul 61 se prevede că: “Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Ariei, indiferent de forma de proprietate”. Ceea ce încalcă tocmai dreptul de proprietate al cetăţeanului, drept prevăzut în legea fundamentală a statului de drept. A se citi Constituţia României! Adică, pot să intre în culturile oamenilor nestingheriţi, pe proprietate privată?!

  Mai mult, la articolul 62 se arată că: “Persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a Ariei”.Cu alte cuvinte, se vor organiza un fel de interogatorii ad-hoc?! Domnilor, nici măcar organele judiciare nu te pot obliga să vorbeşti dacă nu vrei! Se numeşte tortură! “Ai dreptul să nu spui nimic!” – sună cunoscut?!

  De asemenea, la articolul 63 se spune că: “Persoanele fizice sau juridice au obligaţia de a asista personalul Custodelui în activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe”. Ceea ce se poate traduce prin faptul că proprietarii au “obligaţia” să asiste la potenţiale abuzuri îndreptate asupra lor.

  Şi ca meniul să fie complet, la articolul 64 se spune că: “Persoanele au obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control al Custodelui”. Asta chiar le întrece pe toate, stimabililor. Există Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date prin care se garantează şi protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Eventual, în forma corect constituţională, acest fatidic articol 64 ar putea suna cam aşa: “Persoanele au obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a Poliţiei sau a Jandarmeriei, care însoţesc şi sprijină personalul de inspecţie şi control al Custodelui”.

  Practic, reprezentanţii Societăţii Carpatina Ardeleană se comportă aproximativ ca şi seniorii feudali. Personal, sunt pentru protejarea naturii, pentru că sunt clar prea multe dezechilibre produse de oameni. Sunt sigur că unii reprezentanţi ai Societăţii Carpatina Ardeleană sunt bine intenţionaţi, iar acţiunile lor sunt lăudabile! Dar există şi unii ecologişti care prin astfel de manifestări instaurează o formă de DISCRIMINARE CRASĂ a omului în faţa naturii. Să nu cădem, doamnelor şi domnilor, în extreme!

  Ciprian Bâtea

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE