Marea schimbare la faţă a sistemului medical sătmăreanspital

Domeniul de sănătate a fost deosebit de important pentru Consiliul Judeţean. De la preluarea mandatului de către noua conducere, din 2012, cele mai mari sume din bugetul alocat au mers către spitale. Consiliul Judeţean îşi propune să elimine pierderile care apar în sistemul de sănătate, care sunt generate de tehnologii medicale sau servicii de sănătate puţin eficace sau insuficiente, accesul inegal la serviciile de sănătate, insatisfacţia pacienţilor faţă de serviciile primite. De asemenea, Consiliul Judeţean vrea să crească calitatea serviciilor medicale ce sunt asigurate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie, Ambulatoriul II.

Reabilitate secţie cu secţie
Consiliul Judeţean a început reorganizarea secţiilor şi reabilitarea acestora, secţie cu secţie, pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale furnizate şi a modalităţilor de a produce aceste servicii, respectiv în condiţii de eficacitate, eficienţă, continuitate şi siguranţă. Conducerea Consiliului Judeţean spune că satisfacţia pacientului este un element al sănătăţii psihologice care influenţează rezultatele îngrijirilor şi impactul lor. Un pacient satisfăcut tinde să coopereze cu medicul şi să accepte mai uşor recomandările acestora. La fel de important pentru conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare sunt condiţiile de muncă ale medicilor, gradul de satisfacţie al acestora la locul de muncă şi aparatura folosită. Pentru aparatură se au în vedere mai multe programe pentru achiziţionarea de noi echipamente medicale cât mai performante.

Secții reabilitate în 2012-2013
Consiliul Judeţean a luat măsuri de reorganizare a secțiilor, până în prezent fiind reamenajate în 2012 – 7 secții (Cardiologie, Chirurgie cardio-vasculară, Ortopedie, Radiologie, Pediatrie, Chirurgie infantilă, Pediatrie Tăşnad + Computerul Tomograf), iar în 2013 – 5 secții (Psihiatrie Cronici – parter, locaţia 2, Bloc operator Ortopedie – etaj 2, locaţia 1, Gastroenterologie – etaj 4, locaţia 1, Interne I – etaj 3, locaţia 2, Dermatologie – etaj 1, locaţia 2 + lifturi, Sistem încălzire Spital Judeţean II, Ambulatoriul II, str. Gheorghe Lazăr, Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş și proiectul “Servicii obstetricale şi ginecologice îmbunătăţite la nivel interregional”).

Secții reabilitate în 2014
La data de 30 aprilie 2014 a avut loc inaugurarea Secției de Boli Dermato-Venerologice la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Sătmărenii vor beneficia de o secție reabilitată complet şi este situată la etajul 2 al Spitalului Vechi. Secția de Boli Dermato Venerologice a fost reabilitată cu sprijinul și finanțarea Consiliului Județean, astfel că de acum cuprinde opt saloane cu 25 de paturi, mobilier nou, noptiere, saltele și lenjerie nouă. De asemenea, secția mai cuprinde o sală de tratament, sală de consultații, sală pentru mici intervenții, două cabinete medicale, un cabinet pentru asistente, o sală de mese, două grupuri sanitare pentru pacienți, dotate cu duș și grup sanitar personal.

Până acum secția a funcționat într-un spațiu restrâns, de trei ori mai mic ca suprafață, respectiv cu două saloane având un total de 11 paturi, o singură sală de tratament și un grup sanitar. Valoarea totală a investiției a fost de 434.000 lei. Noua secție este deservită de către doi medici, șef secție doctor Buzilă Terezia și directorul medical al SJU Satu Mare, doctor Paula Mare iar activitatea secției, pe parcursul a 24 de ore, este asigurată de şapte asistente, două infirmiere și două îngrijitoare de curățenie. În cursul anului 2014 la data de 16 octombrie a fost tăiată panglica secției de Medicină Internă. Secția de Medicină Internă a Spitalului Județean de Urgență are o capacitate de 75 de paturi fiind repartizate 60 paturi specialitatea medicină internă, 10 paturi specialitatea reumatologie și 5 paturi specialitatea endocrinologie. Personalul medical este format din 11 medici din care 1 medic rezident endocrinologie anul V, 17 asistenți medicali, 5 infirmiere și 2 îngrijitoare curățenie. Conducerea secției este asigurată de dr. Ardelean Luminița, medic primar interne, specialist cardiolog, cu competențe în ecografie generală iar asistentă șefă este doamna as. principal Nistor Mihaela, în prezent în concediu maternitate cu locțiitoare as. principal Deheneș Maria. Au fost reabilitate grupurile sanitare în totalitate, reabilitate geamurile, ușile, pereții și tarchet nou. Valoarea investiției se ridică la 337.346 lei.

Policlinica veche a ajuns nouă
La data de 25 octombrie are loc repunerea în funcțiune a Ambulatoriului de specialitate nr. 2 sau Policlinica Veche, după cum este cunoscută. Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare și amenajare este de 6.501.043 lei, inclusiv TVA. Suma este compusă din 3.887.000 lei care provin de la bugetul de stat, diferența fiind asigurată de Consiliului Judetean Satu Mare. Clădirea a fost reabilitată în întregime fiind efectuate următoarele lucrări: refacerea finisajelor interioare și exterioare, intervenții la structura de rezistență, înlocuirea tâmplăriilor interioare și exterioare, refacerea completă a termo și hidroizolației, refacerea tuturor instalațiilor de apă, canalizare, termice și electrice; montarea unui ascensor hidraulic, sistem de alarmare incendiu și supraveghere video.

În cadrul Ambulatoriului vor funcționa 31 de cabinete de specialitate într-un număr de 63 de încăperi. Lista cabinetelor este: Medicină Internă, Cardiologie, ORL, Oftalmologie, Chirurgie Generală, Obstetrică-Ginecologie, Neurologie, Ortopedie şi Traumatologie, Dermatovenerologie, Nefrologie, Endocrinologie, Urologie, Imunologie Clinică şi Alergologie, Psihiatrie, Neuropsihiatrie Infantilă, Chirurgie Maxilo-Facială, Chirurgie plastică, Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie şi Ortopedie Infantilă, Pediatrie, Gastroenterologie, Reumatologie, Medicina Muncii, Boli Infecţioase, Chirurgie Vasculară, Chirurgie cardiovasculară, Audiologie, Logopedie, Psihologie, Laborator Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie, Sală de gimnastică, Laborator Explorări Funcţionale.

Neonatologie și Obstetrica la standarde UE
La Spitalul Judeţean au fost efectuate lucrări de reabilitare în valoare totală de 700.000 lei, finanțare asigurată integral de Consiliul Județean Satu Mare. Lucrările efectuate constau în: reparații și înlocuiri la grupurile sanitare (gresie, faianța, obiecte sanitare), reparații și înlocuiri partiale a instalațiilor electrice, s-a montat tavan casetat, pardoseala PVC, s-au înlocuit tâmplăria ferestrelor și a ușilor cu tâmplărie PVC, s-au efectuat finisaje interioare (zugrăvirea tuturor saloanelor).

În cadrul secției de Neonatologie s-a reabilitat complet bucătăria dietetică, spațiu amenajat acum la înalte standarde, cu respectarea tuturor normelor și circuitelor. Tot în cadrul secției de Neonatologie s-a amenajat o cameră de externare a nou-născuților, cu intrare de pe secție și cu ieșire spre hol, accesibilă și tăticilor. Secția Obstetrică are 61 de paturi repartizate în 13 saloane, 6 saloane a câte 2 paturi, iar restul cu 4 și 5 paturi.

Dotări cu aparatură modernă
Ca urmare a unui proiect transfrontalier, în valoare de 1.712.000 lei, Obstetrica a fost dotată cu aparatură ultramodernă după cum urmează: ecograf multidisciplinar 3D/4D, videocolposcop, unitate electrochirurgie mono-bipolară cu sigilare vasculară, sistem endoscopic pentru histeroscopie diagnostică și operatorie și rezectie monopolara, sistem endoscopic avansat pentru chirurgie laparoscopică, lampă operație cu camera video, masă operație cu accesorii de obstetrică-ginecologie, aparat monitorizare fetală.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş
Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş este o nouă investiție implementată de Județul Satu Mare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – ” Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1- „Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, proiectul „Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş”, cod SMIS 5460, având ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ca Organism Intermediar, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.815.458,28 lei, din care finanţarea nerambursabilă a fost de 1.660.728,86 lei, iar contribuţia Județului Satu Mare de 154.729,42 lei. Durata implementării proiectului a fost de 49 luni, respectiv 30.06.2010-30.07.2014. Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate prin creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală şi eficientizarea acestora la nivelul Spitalului Orăşenesc Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare.

Astfel, s-a modernizat clădirea Ambulatoriul Integrat al Spitalului Oraşenesc Negreşti-Oaş, (726,72 mp), prin lucrări de reabilitare a şarpantei şi învelitorii, înlocuirea instalaţiei electrice, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare cu tâmplărie PVC, înlocuirea instalaţiilor termice, sanitare, de canalizare, lucrări de montare gresie, faianţă, tarchet, montare camere de supraveghere, internet, telefon, lucrările fiind în valoare de 320.034,78 lei, TVA în valoare de 76.808,35 lei. Totodată, s-au dotat cabinetele medicale cu mobilier şi echipamente medicale moderne (267 bucăţi) şi au fost puse în funcţiune 5 noi cabinete medicale (pe lângă cele 12 existente), cu specialităţi de: oftalmologie, O.R.L, psihiatrie, recuperare-medicină fizică şi balneologie şi gastroenterologie. Valoarea contractului de furnizare mobilier este de 42.881,00 lei, TVA de 10.291,44 lei, iar valoarea contractului de furnizare echipamente medicale este de 1.335.175,00 lei, TVA de 320.442,00 lei.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Oraşenesc Negreşti-Oaş deserveşte populaţia Ţării Oaşului, zonă care cuprinde o suprafaţă de 614 km2, în partea de nord a judeţului Satu Mare, iar noile servicii medicale oferite, în specialităţi care nu au fost asigurate până acum, precum şi dotarea la standarde europene a celorlalte cabinete medicale vor asigura accesul populaţiei din zonă la servicii medicale de calitate, cu efect asupra reducerii numărului de pacienţi redirecţionaţi către alte spitale sau spre ambulatorii din reşedinţa de judeţ. Prin extinderea serviciilor medicale şi în zona Ţării Oaşului, s-a realizat şi o repartizare mai echilibrată a serviciilor medicale pe teritoriul judeţului Satu Mare şi accesul egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate.

Un sistem sanitar reabilitat şi modern
Sătmărenii nu mai sunt nevoiți să plece în străinătate sau în țară în diferite spitale, ci se pot trata aici acasă. Spitalele sătmărene sunt dotate cu: computer tomograf (preț achiziție: 1.498.589,60 lei), sistem videoendoscopie (preț achiziție: 111.766,79 lei), sistem endoscopie pentru histeroscopie (177.320 lei), sistem endoscopie pentru chirurgie laparoscopică (502.696 lei), videoscop (16.157,18 lei), ecograf multidisciplinar 3D/4D ( 325.996 lei), linie artroscopie (924.031,48 lei), lampă operație cu led (138.340,60 lei), sistem radiofrecvență și pompă infuzie (189.556.69 lei), sistem litotriție (75.658,48 lei), sterilizator cu plasmă (550.599.80 lei), etc.

Consiliul Județean, din anul 2012, a investit în domeniul sănătății aproximativ 59.789.183,47 lei. În anul 2015 vorbim despre reabilitarea secției de ATI, a laboratorului de analize medicale, a secției de Oncologie – locația II, a secției de Neuropsihiatrie Pediatrică, acestea fiind doar câteva dintre obiective. Pentru anul acesta, totodată, este prevăzută amenajarea intrării în spital și parcarea, lucrări care deja au început.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts