Performanţe la Şcoala Gimnazială VetişŞcoala Gimnazială din localitatea Vetiş a obţinut calificativul de performanţă ridicată în ceea ce priveşte calitatea educaţiei în învăţământul preuniversitar . Directorul şcolii, Marcel Sabo, ne-a informat că în urma verificărilor efectuate în prima decadă a lunii martie de către Comisia de specialitate din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), din cei 43 de indicatori de performanţă la 41 a luat calificativul “Foarte Bine”, iar la doi indicatori calificativul “Bine”.
Conform legislaţiei în vigoare, comisia de specialitate ARACIP, pentru a acorda Şcolii Gimnaziale din Vetiş calificativele aferente indicatorilor de performanţă, a analizat, printre altele, rezultatele la învăţătură ale elevilor, calitatea corpului profesoral, baza materială şi resursele adecvate procesului de învăţământ.
Dumitru Ţimerman

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts