More  Mănăstirea Portăriţa – unul dintre cele mai mari ansambluri monahale din nord-vestul ţării

  Mănăstirea Portăriţa a fost înfiinţată în anul 1993, de arhidiaconul Gheorghe Băbuţ – misionar ortodox, care în primii ani de după Revoluţia din 1989 tipăreşte carte religioasă, din veniturile obţinute personal. Ansamblul monahal este unul dintre cele mai mari din partea de nord-vest a ţării. Mănăstirea a fost construită interesant, ea având bisericile incorporate în zidurile cele mari care îi formeaza incinta. În centrul curţii se află un simplu altar de vară.Mănăstirea Portăriţa a fost înfiinţată în anul 1993, de arhidiaconul Gheorghe Băbuţ – misionar ortodox, care în primii ani de după Revoluţia din 1989 tipăreşte carte religioasă, din veniturile obţinute personal. Ansamblul monahal este unul dintre cele mai mari din partea de nord-vest a ţării. Mănăstirea a fost construită interesant, ea având bisericile incorporate în zidurile cele mari care îi formeaza incinta. În centrul curţii se află un simplu altar de vară.

  Mănăstirea Portăriţa se află în satul Prilog din judeţul Satu Mare şi este o mănăstire ortodoxă de călugări. Accesul la ea este posibil de pe drumul ce leagă localităţile Satu Mare şi Negreşti Oaș, fiind amplasată la circa 40 de kilometri de primul şi 20, de al doilea. Pe lângă autoturismele personale, accesul la mănăstire se poate face şi cu ajutorul trenurilor sau autobuzelor (ruta Lina – Călineşti). Mănăstirea Portăriţa se află pe o câmpie, situându-se la poalele pădurii şi dealului Jelesnic. Numele lăcaşului religios provine de la principalul hram pe care îl prăznuieşte, şi anume Maica Domnului Portăriţa de pe Muntele Athos (prăznuită în prima duminică a lunii iulie). Complexul mănăstiresc este alcătuit din biserica principală, două paraclise de iarnă (care poartă hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Cuvioasa Paraschiva”) şi altarul de vară, cu hramul „Schimbarea la faţă”. Mănăstirea Portăriţa este o mănăstire destul de recentă, fiind ridicată începând cu anul 1992.

  Înainte de Revoluţia din 1989, în această zonă nu a existat niciun fel de viaţă monahală, însă arhidiaconul Gheorghe Băbuţ a decis să schimbe acest lucru. Tot el a donat terenul pe care a fost construit lăcaşul religios, iar Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi-a dat acordul pentru înfiinţarea unui schit de călugări. În anul 1992 a fost sfinţit locul, iar apoi a fost pusă piatra de temelie – până în anul 1995, complexul a fost ridicat, iar oamenii din zonă şi nu numai au putut participa la slujbe. Biserica cea mare de la Mănăstirea Portăriţa are planul în formă de cruce şi este împărţită în cele patru sectoare tradiţionale: pridvorul închis, pronaosul, naosul şi altarul. În biserică, se poate intra pe două uşi, ambele din lemn, iar pridvorul este, la rândul său, împărţit în două încăperi. În pronaos, se regăseşte şi balconul pentru cor, încăperea fiind, de altfel, foarte spaţioasă. În nordul bisericii, se află, încorporat, paraclisul de vară. Biserica a fost pictată de Ioan Pop din Prilog, un cunoscut pictor al bisericilor din Țara Oașului. Tot el a pictat şi cele şase chilii ale călugărilor. Complexul de la Mănăstirea Portăriţa are formă de patrulater, clădirile fiind înconjurate de un zid de incintă.

  Laturile laterale cuprind biserica mare şi paraclisele, iar latura de la intrare conţine turnul-clopotniță. Pe lângă chilii, complexul mănăstiresc este alcătuit şi din trapeză, bucătărie şi alte anexe gospodăreşti (magazii sau cămări), care să îi ajute pe călugări să ducă o viaţă aşa cum se cuvine. Aceştia se ocupă de grădinărit, dar şi de creşterea animalelor şi a păsărilor. Turiştii care vor să-şi petreacă câteva zile aici sunt atenţionaţi de la început că programul nu este foarte uşor de urmat, ei trebuind să respecte şi să urmeze programul călugărilor. Trezirea şi prima slujbă este la ora 3 dimineaţa. În zonă se află şi un lac mic, la marginea unei păduri de stejari.

  Nicolae Ghișan

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE