More  Amendă în valoare de 1.600 lei, aplicată de DSVSA

  În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 127 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare.

   

  Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE U.E. – 1297  / 2024în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare în Finlanda (1 caz) + Spania (1 caz);.

  Și această săptămână, conform programului de activitate stabilit, au fost verificate exploatații profesionale și non profesionale de animale, depozite de cereale și furaje, cabinete sanitare veterinare, farmacii veterinare, urmărindu-se  condițiile de biosecuritate, zoo igienă și de bunăstare a animalelor, P.P.A., Influența Aviară ,monitorizarea și eliminarea subproduselor improprii consumului uman, existența echipamentelor de protecție, asigurarea unor stocuri de substanțe dezinfectante, dezinsectante și raticide.

   

  În urma acestor controale a fost aplicată1 sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.600 lei – 1 exploatație non profesională  din localitatea Ghenci, pentru  – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare și pentru nepredarea mărcilor de identificare auriculară/crotaliilor şi/ sau a paşapoartelor în cazul bovinelor, de la animalele sacrificate sau moarte.

   

  Conform Regulamentului U.E, cu nr. 1454 / 2024, în această perioadă, evoluează Pestă Porcină Africană,în :Bulgaria, Polonia,România,Grecia, Letonia, Slovacia, Italia, Estonia,  Ungaria, Cehia, Croația, Lituania, Suedia șiGermania.

   

  În anul 2024, din cei 333 mistreți împușcați în Fondurile Cinegetice de Vânătoare,  11 – mistreți au fost pozitivi la Pesta Porcină Africană, iar 322 mistreți negativi,  în urma examenelor specifice de laborator.

   

  Pentru a preîntâmpina apariția, Influenței Aviare, în exploatațiile profesionale și non profesionale, din județul nostru, rugăm toți crescătorii de galinacee și palmipede ( gâște, rațe)  să respecte următoare :

   

  • separarea în cadrul exploatațiilor, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
  • interzicerea creșterii păsărilor în aer liber, acestea fiind izolate obligatoriu în adăposturi închise și izolate, iar atunci când acest lucru nu este posibil, se va asigura hrănirea și adăparea păsărilor în zone acoperite la care nu au acces păsările sălbatice;
  • interzicerea adăpării păsărilor domestice / sălbatice în captivitate, cu apă din rezervoarele de suprafață accesibile păsărilor în libertate;aplicarea de măsuri care să prevină contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;
  • folosirea în zona de exploatare a păsărilor a unui echipament special destinat(încălțăminte, halat sau salopetă), sau amenajarea unor facilități de dezinfecție a echipamentului, și limitarea accesului persoanelor în zona de exploatare a păsărilor (recomandat o singură persoană care să nu vină în contact cu păsări din alte exploatații);
  • prevenirea oricărui contact direct sau indirect între păsările domestice și cele sălbatice, inclusiv prin intermediul persoanelor care au acces în zone silvatice;
  • se interzice accesul tuturor păsărilor domestice sau sălbatice în captivitate la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri sau orice altă amenajare hidrologică naturală sau artificială;
  • se interzice utilizarea, în cadrul activităților de vânătoare, a păsărilor domestice (rațe, gâște) și sălbatice ( păsări migratoare ca becaținele, fluierarii, fugacii, prundașii, ploierii, nagâții, nisiparii etc.) ca păsări de momeală;
  • respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de păsări prin controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;
  • conducerea la zi a registrului exploatațiilor comerciale, respectiv a registrelor agricole de la nivelul primăriilor pentru păsările din gospodăriile populației;+
  • realizarea de către personal calificat sanitar veterinar a inspecțiilor periodice în toate exploatațiile de păsări, cu efectuarea de examene clinice, și dacă este cazul de necropsii și recoltări de probe, în vederea realizării supravegherii active a bolii;
  • interzicerea funcționării târgurilor, expozițiilor sau altor aglomerări a păsărilor, iar mișcarea păsărilor în cadrul sau în afara județului se va realiza doar după examinarea clinică de către un medic veterinar și a certificării sanitare veterinare;
  • se recomandă evitarea introducerii sau scoaterii de păsări din cadrul gospodăriilor particulare, în special din alte localități, mișcarea păsărilor realizându-se doar sub supraveghere sanitară veterinară și în limita localității de origine a exploatației.Toate aglomerările și expozițiile de animale, din localitățile județului Satu – Mare, rămân închise până la noi dispoziții.Se vor respecta toate măsurile de  biosecuritate în exploatațiile comerciale cât și în cele non profesionale.

   

  Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană,Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023Exploataţiile noncomerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi cerinţe de biosecuritate:

  • Condiţii:
  • porcinele deţinute trebuie să fie identificate individualși înregistrate în Baza naţională de date ( B.N.D.) ;
  • exploataţia trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;
  • porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deţinut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploataţia;
  • comercializarea porcinelor şi a produselor provenite de la acestea,este interzisă.
  • Cerinţe de biosecuritate:
  • porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deţinute cu alte porcine din alte exploataţii sau cu animale sălbatice;
  • adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua uşor curăţenia şi dezinfecţia;
  • trebuie să se asigure condiţii pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor şi a încălţămintei la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
  • trebuie schimbată încălţămintea la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
  • trebuie folosită o tăviţă cu dezinfectant pentru dezinfecţia încălţămintei la intrarea în adăpostul de porcine;
  • trebuie limitat accesul vizitatorilor în spaţiile în care sunt ţinute porcinele;
  • trebuie interzis accesul în spaţiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;
  • trebuie să se asigure împrejmuirea şi protecţia spaţiilor în care sunt ţinute furajele şi aşternutul acestora;
  • porcinele trebuie să fie hrănite cu nutreţuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puţin 30 de zile de la recoltare;
  • paiele pentru aşternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puţin 90 de zile de la recoltare;
  • resturile menajere care conţin urme de carne/produse din carne de porc/mistreţ şi în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate sub nici o formă în hrana porcilor.

  Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787  sau   DSVSA SATU – MARE  –  0261715956, 0760789016.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE