More  AUDIENȚE. Primăria Satu Mare deschide ușile comunității

  Primăria municipiului Satu Mare respectă nevoile sătmărenilor, iar cei în funcție sunt preocupați permanent de soluționarea problemelor din comunitate.
  Astfel, o nouă sesiune de audiențe a fost susținută în data de 20 iunie, de viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieş, administratorul public Maskulik Csaba și secretarul general al municipiului Mihaela Maria Racolța.
  Înscrierea în audiențe se face la Serviciul de Relații cu Publicul, camera 5 sau online prin intermediul Satu Mare CityPortal.
  PROCEDURĂ AUDIENȚE
  Prin Serviciul Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare se fac înscrierile în audienţă, se ţine evidenţa lor pe probleme şi se urmăreşte modul lor de rezolvare.
  Cine poate solicita acest serviciu?
  Acest serviciu poate fi solicitat de orice persoană cu domiciliul, locul de muncă sau afacerea pe teritoriul Municipiului Satu Mare. Sunt înscrişi în audienţă cei care au solicitat ceva în scris de la primărie şi nu sunt mulţumiţi de răspunsul dat de compartimentul de specialitate.
  Pașii ce trebuie urmați:
  • Înscrierea în audienţă
  • Solicitarea este verbală, telefonică sau prin email şi este în nume personal.
  • Solicitarea se face la Serviciul Relaţii Publice în timpul programului de lucru cu publicul.
  • La înscriere, solicitantul primeşte o informaţie verbală despre data, ora, locul de desfăşurare a audienţei.
  Prezentarea în audienţă: la data şi ora comunicate de consilier, solicitantul se va prezenta în audiență. Întocmirea notei de audiență: operatorul va întocmi o notă de audienţă adresată compartimentului de specialitate competent în cazul problemei ridicate. De asemenea va cuprinde și dispoziția dată de auditor.
  Acte necesare:
  • Răspunsul care l-a nemulţumit
  • În lipsa răspunsului, numărul de înregistrare al petiţiei
  • Alte documente prin care doreşte să-şi susţină punctul de vedere
  Unde se face solicitarea?
  Solicitarea se face la Primăria Municipiului Satu Mare – Serviciul Relaţii Publice, camera 5 sau online.
  Pentru mai multe informații contactați Serviciul Relaţii Publice, camera 5, parter, telefon: 0261-807553. Înscrierea în audiență se face zilnic. Audiența este ținută la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1. Programul audiențelor: prima marţi şi prima joi a fiecărei luni.
  Karina Brodi

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE