More  FELICITĂRI. Andra Maria Mateș a obținut zece la Bac!

   Andra Maria Mateș, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, a obținut cea mai mare nota la examenele de Bacalaureat din acest an, sesiunea de vară. I-a lipsit doar patru sutimi de nota maximă, obținând 9,96. Foarte probabil că va depune o contestație și avem convingerea că după aceste contestații Andra Maria Mateș va primi cele patru sutimi și va obține nota maximă. 

  Ministerul Educației a publicat astăzi, 08 iulie, pe site-ul dedicat (link inserat ulterior către bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024.

  Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

  Rata cumulată de promovare (înainte de contestații), în județul Satu Mare, este de 75.40% (73.98% în sesiunea iunie-iulie 2023). Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 81.42 (79.13% sesiunea iunie-iulie 2023), iar pentru promoțiile anterioare – 23.18 % (27.62 % – sesiunea iunie-iulie 2023).

  Au promovat 1401 de candidați, dintr-un total de 1858 de candidați prezenți.

  Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

  • 3 elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 3 elevi au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;
  • 34 de elevi au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică / Istorie )
  • 46 de elevi au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

  Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 08 iulie 2024, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

  Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate pe 12 iulie.

  Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE