More  Buletine pentru romii din Sătmărel

  buletine

  Reprezentanții Primăriei municipiului Satu Mare au făcut cunoscut ieri, în cadrul şedinţei Grupului mixt de lucru pentru romi, că au fost demarate demersurile pentru identificarea proprietarului terenului pe care romii din Sătmărel şi-au amplasat locuinţele în vederea clarificării situaţiei juridice şi stabilirea procedurii pentru eliberarea cărţilor de identitate permanente pentru aceștia. Tot cu această ocazie a fost aprobat și Planul judeţean de măsuri privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul judeţului Satu Mare în perioada 2013-2014.

  La începutul şedinţei, prefectul i-a îndemnat pe cei prezenţi să se implice cu responsabilitate în transpunerea în practică a măsurilor propuse prin planul judeţean și a insistat asupra implicării liderilor locali ai romilor în sprijinirea acţiunilor derulate de autorităţi şi de a-i determina pe membrii comunităţilor pe care le reprezintă să înţeleagă că au şi ei obligaţii şi care trebuie respectate.
  Mai mulţi lideri locali ai romilor au reclamat câteva dintre problemele principale cu care se confruntă romii din judeţ, cele mai stringente fiind cele legate de infrastructură şi utilităţi. Reprezentanţii romilor din cartierul Sătmărel au invocat faptul că nu li se eliberează cărţi de identitate permanente, ci doar provizorii, însă reprezentanţii instituţiilor abilitate au motivat că acest lucru este imposibil atâta timp cât nu deţin titluri de proprietate. Potrivit informaţiilor prezentate, angajaţii Primăriei municipiului Satu Mare au început demersurile pentru identificarea proprietarului terenului pe care romii şi-au amplasat locuinţele în vederea clarificării situaţiei juridice şi stabilirea procedurii pentru eliberarea cărţilor de identitate permanente pentru romii din Sătmărel.

  În ceea ce privește Planul judeţean de măsuri privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul judeţului Satu Mare, acesta cuprinde o serie de activităţi în domeniile Educaţie, Ocupare, Sănătate, Locuire şi mică infrastructură, Cultură, Infrastructură socială, Protecţia copilului, Justiţie şi ordine publică şi Administraţie publică şi dezvoltare comunitară. Una dintre activităţile propuse spre realizare în perioada 2013-2014 se referă la sprijinirea profesorilor în acţiunea de reducere/combatere a abandonului şcolar sub 10%, arătând că în prezent rata de abandon şcolar este de 18-20%. De asemenea, noul plan de măsuri cuprinde alocarea a două locuri în cadrul Universităţii „Vasile Goldiş” Filiala Satu Mare pentru studenţii de etnie romă pentru anul de învăţământ universitar 2013-2014, precum şi înfiinţarea de grupe de grădiniţă în limba romani în comunităţile unde vor exista cel puţin 12 solicitări în acest sens.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE