More  Fermierii, poftiţi să-şi depună cereri pentru subvenții

  - Advertisement -

  ferma

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Sălaj informează potenţialii beneficiari că în perioada 10 iunie – 15 iulie 2013 se depun cererile de plată aferente anului 2013 în cadrul „Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

  De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne. Solicitanţii trebuie să depună o cerere per beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de exploataţie înregistrat în RNE al ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Condiţii de acordare generale: exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013; bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE; deţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000; bovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

  Condiţiile de acordare a sprijinului pentru vacile de lapte sunt următoarele: beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe; solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar; vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere; vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere a cererilor. Ajutorul specific pentru vaci de lapte se acordă anual. Condiţiile de acordare a sprijinului pentru bivoliţe de lapte: se solicită ajutor specific pentru un efectiv de maxim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar; bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere; bivoliţele de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere a cererilor. Ajutorul specific pentru bivoliţe de lapte se acordă anual. Condiţiile de acordare a sprijinului pentru taurine din rase de carne: vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; tauri din rasă de carne.

  Iulian Duma  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts