More    Tabere pentru copii şi tineri cu dizabilităţi

    children_playing

    Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare organizează tabere pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap din judeţul Satu Mare. Cererea pentru acordarea unui loc de tabără gratuit se depune însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Satu Mare, situată pe strada Vasile Conta nr. 2. Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine. În cazul studenţilor cererea poate fi depusă personal sau prin reprezentant. Persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat de tabere gratuite în anii anteriori vor avea prioritate la selecţie. Pentru anul 2013 Satu Mare are alocat un număr de 21 de locuri.

    Szasz Lorand

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE