Consiliul Judeţean iniţiază o amplă campanie de împădurireplantare

Ţinând cont de reuşita campaniei de plantare de puieţi iniţiată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare şi Direcţia Silvică Satu Mare din primăvara anului 2013, când s-au plantat peste 6.190 de puieţi, şi în toamna acestui an, în perioada 1 – 30 noiembrie 2013, aceeaşi echipă de organizatori, la iniţiativa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, va demara o amplă campanie de plantare care va avea ca scop creşterea suprafeţelor plantate cu arbori, atât în intravilanul cât şi în extravilanul localităţilor de pe raza judeţului Satu Mare.

Se caută voluntari în primării şi şcoli
În urma solicitărilor transmise către primării şi instituţiile de învăţământ din judeţ în vederea implicării în această campanie atât prin creşterea suprafeţei spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (domeniu public – în vederea atingerii cotei de 26 m² spaţiu verde/locuitor până la data de 30 decembrie 2013, conform prevederilor legale) cât şi prin valorificarea superioară a unor terenuri degradate din vecinătatea localităţilor, şi-au manifestat dorinţa de implicare până la ora actuală 12 primării şi 19 instituţii de învăţământ de pe raza judeţului Satu Mare, care doresc să planteze aproximativ 23.643 puieţi de stejar pedunculat, stejar roşu, frasin, paltin, plop, gorun, salcâm. Materialul săditor, respectiv puieţii de arbori vor fi asiguraţi de către Consiliul Judeţean Satu Mare, iar asistenţa tehnică de către Direcţia Silvică Satu Mare prin ocoalele silvice aferente localităţilor unde se va desfăşura plantarea de puieţi.

Plantare de amploare la Crucişor şi Medieşu Aurit
Având în vedere că Direcţia Silvică Satu Mare pune la dispoziţie circa 100.000 de puieţi (majoritatea fiind puieţi de stejar pedunculat), organizatorii solicită şi implicarea unui număr cât mai mare de autorităţi publice locale în campania de plantare, astfel realizându-se o valorificare eficientă a materialului săditor.
Paralel cu această acţiune, în cadrul Proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, finanţat prin Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC), în comunele Crucişor şi Medieşu Aurit se vor planta 50.000 puieţi salcâm (puieţi asiguraţi de MMSC). Prin aceste acţiuni de plantări preconizate, în care se vor implica peste 1.500 de voluntari, alături de angajaţi ai instituţiilor organizatoare, se urmăreşte dezvoltarea în sufletul comunităţii sătmărene a dragostei pentru pădure, cât şi conştientizarea necesităţii ocrotirii şi apărării codrului românesc.

Szasz Lorand

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts