More


  Incompatibilitate abuzivă, cu efecte devastatoare!

  - Advertisement -

  ani

  Declararea drept incompatibili a primarilor membri în structurile societăţilor şi asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară care asigură servicii publice importante ar putea avea un efect de-a dreptul devastator. La nivelul judeţului Satu Mare, 44 din cei 64 de primari au intrat în vizorul Agenţiei Naţionale de Integritate pentru că sunt membri în AGA a SC Apaserv Satu Mare SA şi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare.

  Numiri trecute de filtrele de legalitate
  În momentul în care primăriile din judeţ au început să devină acţionare ale SC Apaserv SA Satu Mare, Consiliile Locale au votat pe bandă rulantă ca interesele comunităţilor locale în cadrul operatorului regional de apă să fie reprezentate de către primari. Hotărârile Consiliilor Locale au primit un prim aviz de legalitate din partea tuturor secretarilor de municipii, oraşe şi comune. Hotărârile respective au fost comunicate rând pe rând Instituţiei Prefectului Satu Mare. Niciuna dintre ele nu a fost contestată în instanţa de contencios-administrativ, primind astfel un al doilea aviz de legalitate. Aceiaşi primari au devenit reprezentanţi şi în structurile de conducere ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare.

  Primarii şi-au văzut de treabă, reprezentând interesele comunităţilor care i-au ales în Adunarea Generală a Acţionarilor Apaserv SA şi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare (ADI Apă-Canal).

  Legislaţia se bate cap în cap
  Surpriza a apărut în luna septembrie a acestui an, când 44 din cei 64 de primari din judeţul Satu Mare au fost înştiinţaţi de Agenţia Naţională de Integritate că sunt anchetaţi pentru incompatibilitate. Potrivit ANI, calitatea de primar este incompatibilă cu cea de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local. Însă, potrivit legislaţiei privind Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor intercomunitare de utilităţi publice, “Adunarea generală este organul colectiv de conducere al asociaţiei, are rol şi atribuţii deliberative şi este formată din reprezentanţii legali ai tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre, de regulă primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor sau preşedinţii consiliilor judeţene membre în asociaţie”.
  Cu alte cuvinte, în timp ce ANI îi acuză de incompatibilitate invocând legislaţia în vigoare, aceeaşi legislaţie prevede că primarii trebuie să fie, de regulă, reprezentanţii comunităţilor locale în adunarea generală a asociaţiilor intercomunitare de utilităţi publice. Din cauza acestor prevederi care se bat cap în cap, circa 80% din primarii din România au intrat în vizorul ANI.

  Delegarea nu schimbă fondul problemei
  Pentru a scăpa de acuzaţia de incompatibilitate, câţiva primari şi-au delegat consilierii personali în AGA Apaserv SA şi în ADI Apă-Canal. Deşi poate fi considerată inspirată, mutarea nu rezolvă absolut deloc fondul problemei, întrucât starea de incompatibilitate a existat la un moment dat, dacă luăm în considerare punctul de vedere al ANI. Şi în cazul acestora, ANI poate constata existenţa stării de incompatibilitate în trecut.

  Potrivit legii, persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Cu alte cuvinte, dacă ANI ar avea dreptate, judeţul Satu Mare ar rămâne aproape fără niciun primar.

  Incompatibilitate cu efecte incalculabile
  Dacă situaţia nu va fi reglementată la nivel naţional, singura şansă a primarilor de a scăpa de acuzaţiile de incompatibilitate este să conteste individual declaraţiile ANI. Acest lucru presupune numeroase cheltuieli legate de reprezentarea în instanţă a primarilor care vor fi declaraţi incompatibili, precum şi o mulţime de timp pierdut. Însă mai există şi numeroase alte efecte mult mai grave. Potrivit legii, actele semnate de un primar care a fost declarat incompatibil sunt nule de drept. Având în vedere că majoritatea actelor emise de o primărie sunt semnate de primar, reiese cu uşurinţă ce haos ar genera incompatibilitatea. Să nici nu mai pomenim de proiectele din fonduri europene ale căror contracte de finanţare sunt semnate tot de primari, în calitate de ordonatori de credite. Declararea incompatibilităţii primarilor ar putea avea efecte incalculabile asupra gradului de absorbţie a fondurilor europene.

  Fostul director general adjunct al Romsilva, Sandor Balogh, declarat incompatibil de ANI

  Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat faptul că sătmăreanul Sandor Balogh s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada deţinerii funcţiei de director general adjunct la Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA (10 martie 2010 – 25 mai 2012), tatăl său deţinea, la rândul său, calitatea de salariat al unei societăţi comerciale, precum şi calitatea de reprezentant al unei întreprinderi familiale ce desfăşoară o activitate concurenţială cu RNP – ROMSILVA. Totodată, Sandor Balogh s-a aflat în stare de incompatibilitate şi în perioada 25 octombrie 2010 – 31 martie 2011, întrucât a deţinut, simultan cu funcţia de director general adjunct la Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, şi funcţia de şef coloană auto la SC TRICART SRL, societate comercială care desfăşoară activitate concurenţială Regiei Naţionale a Pădurilor.

  Potrivit comunicatului de presă emis de ANI, Sandor Balogh a încălcat dispoziţiile art. 40, alin. (3) din O.U.G. nr. 50/2000, potrivit cărora “Calitatea de personal silvic angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de […] salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună”, cât şi dispoziţiile art. 35, alin. (1) din Contractul colectiv de muncă, potrivit cărora “Este incompatibilă calitatea de salariat al regiei sau al unităţilor din structura acesteia, care administrează fond forestier şi fond agricol proprietatea publică a statului, cu cea de […] salariat al unei societăţi comerciale ce desfăşoară o activitate concurenţială. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai salariatului se află în una din situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială unităţilor regiei. Prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor”.

  Sandor Balogh a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
  Szasz Lorand



  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img