More  Mănăstirea Bixad poate fi executată silit doar parţial

  - Advertisement -

  bixad

  Mănăstirea Bixad poate fi executată silit doar parţial pentru terenurile şi clădirile pentru care există o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă de punere în posesie a Bisericii Greco-Catolice. Acest lucru se datorează faptului că o parte dintre aceste terenuri precum şi clădirea fostului Spital TBC se află în proprietatea Consiliului Judeţean, care nu a fost parte în procesele intentate de Biserica Greco-Catolică împotriva Mănăstirii Bixad. În acest sens, ieri la Prefectură a avut loc o şedinţă la care au participat toate părţile implicate pentru a se găsi o formulă amiabilă de rezolvare a situaţiei.

  Episcopia Greco-Catolică solicită executarea silită
  După mai mulţi ani de procese, Biserica Greco-Catolică a obţinut un ordin judecătoresc definitiv şi irevocabil privind retrocedarea unui teren de circa 1,10 hectare din incinta Mănăstirii Bixad precum şi a clădirii fostului Spital TBC din comună. Dacă Tribunalul Mehedinţi a decis doar retrocedarea terenului, Curtea de Apel Craiova a decis şi retrocedarea clădirii fostului Spital TBC. În acest sens a fost emisă şi o sentinţă de executare silită în baza căreia Episcopia Greco-Catolică de Maramureş şi un executor judecătoresc au solicitat sprijin atât Prefecturii Satu Mare cât şi Jandarmeriei şi Poliţiei.
  În încercarea de a găsi o soluţie de rezolvare pe cale amiabilă a situaţiei, prefectul Eugeniu Avram a organizat ieri la sediul Prefecturii o întâlnire la care au participat toate părţile implicate şi anume primarul comunei Bixad, Ioan Tătar, consilierul juridic şi reprezentantul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Ioan Ştefan Tohătan, arhimandritul Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, avocatul Mircea Stratulat, executorul judecătoresc Marian Dan Iva-Aniţaş, expertul tehnic judiciar Kalmar Tiberiu, şeful IPJ Satu Mare, comisarul şef Constantin Taloş, adjunctul inspectorului şef al IJJ Satu Mare, colonelul Petru Leucuţa, directorul Direcţiei juridice a Consiliului Judeţean Satu Mare, Marius Mândruţ, directorul Cancelariei Prefectului judeţului Satu Mare, Eugen Chioran, consilierii juridici în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Adina Tomşa şi Sebastian Domuţ. Din partea Episcopiei Greco-Catolice nu a participat niciun reprezentant dar au trimis un memoriu prin intermediul cabinetului de avocaţi Ionuţ Vida-Simiti din Cluj Napoca solicitând punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti.

  Primăria Bixad propune un schimb de terenuri
  Şedinţa a fost condusă de prefectul Eugeniu Avram care le-a adus la cunoştinţă tema întâlnirii, respectiv punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, atrăgând atenţia asupra respectării legii din partea tuturor factorilor cu atribuţii şi implicaţi în prezenta speţă, rugându-i ca apoi cei prezenţi să-şi spună punctul de vedere şi eventuale observaţii. Executorul judecătoresc Marian Dan Iva-Aniţaş a precizat că trebuie să pună în executare hotărârile judecătoreşti menţionate şi că va fi asistat şi va cuprinde în Procesul Verbal de Executare măsurătorile topografice şi observaţiile ce se vor face de către domnul Kalmar Tiberiu, expert tehnic judiciar.
  Primarul comunei Bixad, Ioan Tătar, i-a informat pe participanţii la şedinţă că la momentul venirii sale în curtea Mănăstirii erau adunaţi un număr însemnat de cetăţeni şi circa 60 de autoturisme care s-ar opune executării hotărârilor judecătoreşti. Cunoscând starea de spirit din localitate, şi-a manifestat temerea de creare a unui conflict ce ar putea escalada cu consecinţe imprevizibile. Pentru calmarea spiritelor a făcut propunerea de atribuire în schimb a altor terenuri pentru cele cuprinse în hotărârile judecătoreşti, dacă şi reclamanţii din prezenta cauză sunt de acord. Atât reprezentantul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, Ioan Ştefan Tohătan, cât şi avocatul Mircea Stratulat sugerează ideea amânării punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti ţinând cont de faptul că pe rolul instanţelor de judecată sunt alte două cauze care sunt în strânsă legătură cu obiectul executării şi că situaţia juridică a unor imobile din incinta mănăstirii nu este clarificată şi delimitată.

  Clădirea şi o parte dintre terenuri aparţin Consiliului Judeţean
  Directorul Direcţiei Juridice a Consiliului Judeţean Satu Mare, Marius Mândruţ, a precizat că o parte dintre imobilele supuse executării silite sunt cuprinse în domeniul public al judeţului Satu Mare, cuprinse în HG 967/2002, iar judeţului nu-i sunt opozabile hotărârile a căror executare se solicită deoarece nu a fost parte în proces. În acest sens, va înainta executorului judecătoresc documentele care atestă acest fapt pentru a se ţine cont de prevederile acestora. Expertul tehnic Kalmar Tiberiu a afirmat că având ajutorul mijloacelor tehnice de care dispune poate identifica cu exactitate numerele topografice cuprinse în expertiza lui Ilie Cojocăraşu care a stat la baza hotărârilor judecătoreşti. În condiţiile în care va constata că pe suprafeţele de teren, obiect al executării, există impedimente, le va menţiona cu exactitate în procesul verbal de executare şi în aceste condiţii sentinţa se va pune în aplicare doar parţial. A mai menţionat că din dispozitivul hotărârilor judecătoreşti nu rezultă că vor fi afectate biserica şi terenul de sub biserică.
  Reprezentanţii Poliţiei şi Jandarmeriei au subliniat că vor acorda sprijinul pentru punerea în executare a hotărârilor în limitele competenţelor, la data şi ora la care vor fi solicitaţi de către executorul judecătoresc. La finalul întâlnirii, prefectul a făcut apel la primarul comunei Bixad şi stareţul Mănăstirii Bixad de a informa corect populaţia despre obiectul executării silite şi de a face demersuri pentru calmarea spiritelor, apel la înţelepciune şi fermitate în aplicarea legii.
  Executorul judecătoresc şi expertul au afirmat că se vor deplasa la faţa locului pentru a delimita terenurile, dar că încă nu a fost fixată o dată pentru acest lucru.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  Cu buzele umflate

  0