More  Materialele de construcție, luate la puricat

  Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj au desfăşurat, în perioada 1-25 octombrie, o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale la comercializarea materialelor de construcţii şi întreţinere locuinţe. În total, au fost verificaţi 17 operatori economici, atât din mediul rural, cât şi din mediul urban, iar în urma controalelor au fost constatate abateri la un număr de 12 operatori, fiind depistate produse cu abateri de la prevederile legale în valoare de 5.000 lei.
  Principalele deficienţe semnalate se referă la expunerea la comercializare a unor produse care nu erau însoţite de indicaţii privind modul de utilizare, păstrare şi eventuale riscuri, redactate în limba română, expunerea la comercializare a unor produse care prezentau termenul de valabilitate expirat, precum şi neafişarea preţurilor în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de identificat.
  Totodată s-a constatat că o parte dintre operatorii economici nu aveau afişat în mod vizibil codul unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi neafişarea orarului de funcţionare. Urmare a deficienţelor constatate au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale în valoare de 14.000 de lei şi au fost oprite de la comercializare unele produse în valoare de peste 5.000 de lei.
  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE