More  O treime din primari, declaraţi incompatibili

  - Advertisement -

  colaj-primari--1

  În cursul zilei de ieri(n.r. miercuri), mai mult de o treime dintre primarii din judeţul Satu Mare au fost declaraţi incompatibili de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Celor 23 de primari li se impută faptul că au devenit incompatibili întrucât au reprezentat localităţile în care au fost aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a operatorului regional de apă SC Apaserv SA. Potrivit ANI, câţiva dintre primarii vizaţi au făcut parte şi din structurile de conducere ale altor societăţi comerciale de interes local. În cazul primarilor Alexandru Ludroczki din Oraşu Nou şi Mihai Lochli din Ciumeşti, care nu şi-au trecut funcţiile deţinute în declaraţiile de avere, ANI a sesizat Parchetul pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii. Lista primarilor care reprezintă comunităţile lor în AGA a SC Apaserv SA şi în ADI Apă-Canal este puţin mai lungă, alţi 23 de primari din judeţul nostru fiind cercetaţi în prezent de ANI pentru incompatibilitate.

  Zeci de primari din patru judeţe, declaraţi incompatibili
  În continuare, reproducem integral comunicatul de presă postat ieri pe site-ul ANI. “Agenţia Naţională de Integritate a constatat în cazul a 62 de aleşi locali din judeţele Galaţi, Gorj, Satu Mare şi Teleorman încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, conflictelor de interese, precum şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, după cum urmează:
  – încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către 50 de primari şi 11 viceprimari, ca urmare a exercitării simultane de funcţii şi calităţi, contrar prevederilor art. 87, alin (1), lit. d), f) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: funcţia de […] administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale […]; funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local […]; calitatea de comerciant persoană fizică […]”.

  – încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către un consilier local, ca urmare a aprobării, în interes personal, a unor hotărâri ale consiliului local privind majorarea contribuţiei publice la bugetul unei fundaţii în cadrul căreia acesta deţine funcţia de vicepreşedinte, contrar prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, conform cărora „nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, iar „hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor legale sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.
  – posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii în cazul a 2 primari şi 1 viceprimar, ca urmare a faptului că nu au menţionat în declaraţiile de interese calităţile şi funcţiile deţinute, motiv pentru care Agenţia a sesizat organele judiciare competente
  Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Dintre acestea, cinci persoane nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

  Potrivit Legii nr. 176/2010, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

  Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese sau al incompatibilităţii constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.

  De asemenea, conform dispoziţiilor art. 292 din Codul Penal al României, „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

  Peste 20 de primari din judeţul Satu Mare
  Dintre cei 62 de aleşi locali luaţi în vizor de către ANI, 23 sunt din judeţul Satu Mare. Este vorba de primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, primarul Careiului, Eugen Kovacs, primarul Tăşnadului, Vasile Mitraşca, primarul din Săuca, Gheorghe Marian, primarul din Craidorolţ, Daniel Balog, primarul din Crucişor, Florinel Andreica, primarul din Doba, Mihai Ghetina, primarul din Medieşu Aurit, Silviu Zetea, primarul din Beltiug, Ioan Gurzău Bartok, primarul din Sanislău, Ioan Zoltan Kardosi, primarul din Micula, Ştefan Doboş, primarul din Berveni, Zoltan Kiss, primarul din Săcăşeni, Zoltan Levente Ferenc, primarul din Oraşu Nou, Alexandru Ludroczki, primarul din Porumbeşti, Levente Simon, primarul din Dorolţ, Mihai Găman, primarul din Păuleşti, Iosif Nagy, primarul din Vetiş, Ludovic Juhasz, primarul din Urziceni, Iosif Mellau, primarul din Petreşti, Gheorghe Otto Marchiş, primarul din Tiream, Gabor Fezer, primarul din Turulung, Gheorghe Nicolae Gyakon, şi primarul din Ciumeşti, Mihai Lochli. Potrivit ANI, cei 23 de primari ar fi incompatibili întrucât au deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de reprezentant în AGA a SC Apaserv SA Satu Mare.

  În cazul unora dintre primari, ANI a constatat şi alte incompatibilităţi. Primarul Florinel Andreica a fost reprezentant al comunei Crucişor în AGA a SC Salubrizare Someş Sud SRL în perioada 23 august 2010- 26 iulie 2011. Primarul Silviu Zetea a fost reprezentant al comunei Medieşu Aurit în AGA a SC Primaserv Odoreu SRL în perioada 9 martie- 2 august 2013, respectiv reprezentant al comunei în AGA a SC Tur-Someş Livada SRL în perioada 26 iunie- 2 august 2013. Primarul Simon Levente a fost reprezentant al comunei Porumbeşti în AGA a SC Tur-Someş SRL în perioada 1 februarie 2011- 23 aprilie 2013. Primarul Iosif Nagy a fost reprezentant al comunei Păuleşti în AGA a SC Transurban SA Satu Mare în perioada 17 iunie 2008- 21 august 2013 şi reprezentant al comunei în AGA a SC Salubrizare Someş Sud SRL în perioada 28 mai- 29 octombrie 2010. Primarul Gheorghe Otto Marchiş a fost administrator al SC Ierul Tiream SRL (17 august – 26 noiembrie 2009) şi reprezentant al comunei în AGA a SC Goka Loch Petreşti SRL (21 martie 2012 – prezent).

  Primarii din Oraşu Nou şi Ciumeşti, acuzaţi de fals în declaraţii
  Primarul Alexandru Ludroczki a ocupat funcţia de administrator în cadrul SC Imol & Tami SRL în perioada 7 ianuarie 2005 – 27 septembrie 2013, este persoană fizică autorizată în cadrul Ludroczki Alexandru PFA în perioada 19 august 2009 – 27 septembrie 2013. Întrucât nu a menţionat în declaraţia de interese funcţia de administrator pe care o deţine în cadrul SC Imol & Tami SRL şi calitatea de persoană fizică autorizată deţinută în cadrul Ludroczki Alexandru PFA, ANI a sesizat Parchetul.

  Primarul din Ciumeşti, Mihai Lochli, a fost reprezentant al comunei în AGA a SC Ierul Tiream SRL (27 decembrie 2012 – prezent), administrator şi membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Salcâmul Ciumeşti RA (05 februarie 2009 – 07 noiembrie 2013), administrator în cadrul SC MV Elit Seed SRL (26 mai 2004 – prezent) şi administrator în cadrul SC Schwaben Molkerei SRL (25 martie 1998 – prezent). Primarul Lochli nu a menţionat în declaraţia de interese funcţia de administrator şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Salcâmul Ciumeşti RA şi nici funcţia de administrator deţinută în cadrul SC MV Elit Seed SRL.

  Primarii îşi vor căuta dreptatea în instanţă
  Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, nu se arată îngrijorat de decizia ANI, fiind sigur că o va anula în instanţă. “Nu este funcţie remunerată în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Apaserv. Cine să reprezinte mai bine interesele sătmărenilor în societate dacă nu primarul? Primarul Klaus Iohannis a fost în această situaţie şi a câştigat procesul, aşa va fi şi la noi”, ne-a declarat primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica.

  Primarul Careiului, Eugen Kovacs, consideră că decizia ANI este de-a dreptul aberantă. “Consider că decizia ANI în privinţa noastră este o aberaţie. De asemenea, consider că şi articolul de lege pe care îl invocă ANI este la fel de aberant. Nu poate fi vorba de incompatibilitate când primarul reprezintă localitatea, lucru consfinţit de lege. Nu eu, Eugen Kovacs, sunt acţionar la Apaserv ca persoană privată, ci oraşul Carei. În plus, nu am fost retribuit pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie. ANI ne macină cu tot felul de prostii, în loc să ne lase să facem administraţie. Voi ataca decizia în instanţă şi nu văd niciun motiv pentru a nu obţine anularea ei”, ne-a declarat primarul Kovacs.

  Primarul Tăşnadului, Vasile Mitraşca, nu se simte vinovat de încălcarea legii. “Nu mă simt vinovat absolut cu nimic. Împreună cu colegii mei, am fost mandataţi să reprezentăm interesele comunităţilor care ne-au ales. Nu ştiu cum a interpretat ANI legea, dar voi ataca decizia de incompatibilitate în instanţă”, ne-a declarat primarul Mitraşca.

  În continuare, reproducem declaraţiile celorlalţi primari acuzaţi de ANI de incompatibilitate:
  Gheorghe Marian, primar Săuca: “Încă nu am primit înştiinţare în acest sens de la ANI. Voi ataca în instanţă decizia de incompatibilitate, care mi se pare de-a dreptul aberantă”.
  Daniel Balog, primar Craidorolţ: “Voi ataca în instanţă decizia de incompatibilitate, fără discuţii. Încă n-am fost înştiinţat în mod oficial, dar am citit comunicatul postat pe site-ul ANI”.
  Florinel Andreica, primar Crucişor: “Nu înţeleg de ce am fost declarat incompatibil de ANI, atâta timp cât nu am participat la şedinţele AGA şi nici nu am fost plătit pentru aşa ceva. Voi ataca în justiţie decizia ANI şi sunt ferm convins că voi câştiga, dacă mai există dreptate în ţara asta”.
  Mihai Ghetina, primar Doba: “În mod sigur voi ataca decizia de incompatibilitate în instanţă întrucât este o mare prostie. La fel vor face şi ceilalţi colegi primari cu care am vorbit. Vom avea în mod sigur câştig de cauză”.
  Silviu Zetea, primar Medieşu Aurit: “Gestul ANI nu este altceva decât o furtună într-un pahar cu apă. Sesizarea către ANI a fost făcută de către un ONG care are în spate unele interese politice. Acum noi, primarii, ne aflăm între ciocan şi nicovală. Trebuie să ne ducem la îndeplinire mandatarea Consiliului Local. Ştiind că devin incompatibil, mi-am dat demisia din funcţia de administrator al societăţii pe care am înfiinţat-o în urmă cu 23 de ani, tocmai pentru a nu avea astfel de probleme. Voi ataca decizia ANI în instanţă”.
  Ioan Gurzău Bartok, primar Beltiug: “Voi ataca în instanţă decizia ANI. Este vorba despre o necorelare între mai multe legi. Prin Legea 215 a administraţiei publice locale primarii sunt reprezentanţii unităţilor teritorial-administrative. Prin aceeaşi lege eu am fost obligat să duc la îndeplinire decizia Consiliului Local, care m-a însărcinat pe mine, ca şi primar, să semnez actul constitutiv. Nu am făcut nimic mai mult, mai ales că nu am fost nici remunerat. În orice caz, din data de 3 iulie anul curent consilierul meu personal este reprezentantul comunei Beltiug în AGA la Apaserv. Este o aberaţie ce se întâmplă. De exemplu, am vorbit cu un omolog de-al meu din Germania, iar la ei primarii sunt reprezentanţii legali în adunările generale ale asociaţiilor. La noi de ce nu se poate la fel?!”
  Ioan Zoltan Kardosi, primar Sanislău: “Eu am fost doar o lună la Apaserv, eu nu am ştiut despre ce este vorba. Totuşi, de ce nu s-a autosesizat Prefectura în cazul deciziei Consiliului Local Sanislău când m-a delegat pe mine, ca şi primar, în AGA Apaserv?! Bine că ne tot atacă hotărârile, dar atunci de ce nu s-a autosesizat?! Voi da în judecată ANI”.
  Ştefan Doboş, primar Micula: “N-am fost înştiinţat oficial de către ANI. Voi ataca decizia în instanţă. Oricum, deja am angajat un avocat când am fost chemat la ANI să-mi exprim punctul de vedere”.
  Zoltan Kiss, primar Berveni: “Nu înţeleg cum de s-a putut ajunge într-o astfel de situaţie?! Este o aberaţie legislativă! Îmi voi angaja un avocat şi voi ataca decizia ANI! Sperăm, totuşi, ca legislaţia din România să se armonizeze şi să nu ne mai trezim în astfel de situaţii. Adevărul este că dacă nu respectam decizia Consiliului Local Berveni de a fi membru în AGA Apaserv atunci oricum eram bun de plată. Oricum făceam, tot vinovat eram. Unde este dreptatea aici?!”
  Alexandru Ludroczki, primar Oraşu Nou: “Am renunţat la toate funcţiile la care ANI face referire în decizie. Mi-am angajat deja un avocat şi voi ataca în instanţă decizia ANI”.
  Mihai Găman, primar Dorolţ: “La fel ca şi ceilalţi primari vizaţi, voi ataca în instanţă decizia de incompatibilitate. Îmi voi căuta avocat şi voi urma procedurile legale”.
  Iosif Nagy, primar Păuleşti: “Este o decizie abuzivă. Am reprezentat doar interesele comunei şi nu am fost implicat în chestiuni de natură personală. Voi ataca decizia în contencios administrativ.”
  Iosif Melau, primar Urziceni: “Nu ştiam că sunt în stare de incompatibilitate. Oricum, voi ataca această decizie a ANI în instanţă”.
  Gheorghe Otto Marchiş, primar Petreşti: “Decizia ANI se bazează pe inexactităţi. La una dintre firme, care se ocupă de salubrizarea mai multor comune, doar m-am ocupat de înfiinţarea ei. La cealaltă firmă, care se ocupă de administrarea bazei de agrement, apar doar în actul constitutiv, Primăria Petreşti fiind reprezentată de o altă persoană. În AGA a Apaserv am reprezentat doar interesele comunităţii”.
  Gabor Fezer, primar Tiream: “Nu am prea multe de ales. Cu o astfel de decizie, ori o ataci în instanţă, ori o accepţi, îţi strângi catrafusele şi pleci. Eu nu am de gând să plec din cauza unei asemenea decizii, aşa că mă voi adresa instanţei”.
  Gheorghe Nicolae Gyakon, primar Turulung: “Noi am reprezentat acolo interesele comunei, nu am mers în interes privat. Mi se pare o aberaţie, pe care instanţa o va corecta. Altă dată o să trimitem portarul sau femeia de serviciu”.
  Mihai Lochli, primar Ciumeşti: “Da, cunosc problema. Voi ataca decizia în instanţă. Momentan nu pot spune mai multe, sunt plecat din ţară”.
  Primarii Levente Simon din Porumbeşti, Zoltan Levente Ferencz din Săcăşeni şi Ludovic Juhasz din Vetiş nu au putut fi contactaţi în cursul zilei de ieri.
  Szasz Lorand, Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts