Mai multe divorţuri decât căsătorii în Sătmarcivila

Numărul divorţurilor înregistrate în cursul lunii decembrie a anului trecut la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul de Stare Civilă a municipiului Satu Mare a fost net superior căsătoriilor, potrivit celor prezentate în raportul de activitate a instituţiei. Totodată, şi numărul deceselor a fost mai mare decât cel al naşterilor. De asemenea, în perioada analizată trei persoane şi-au schimbat numele.

Potrivit raportului prezentat de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul de Stare Civilă a municipiului Satu Mare, în cursul lunii decembrie au fost înregistrate 18 căsătorii din care două încheiate în străinătate. În schimb, în aceeaşi perioadă au fost înregistrate 26 de divorţuri, cu opt mai multe decât căsătorii, din care două dosare de divorţ înregistrate, trei certificate de divorţ emise de Primăria municipiului Satu Mare, opt sentinţe de divorţ irevocabile emise de Judecătoria Satu Mare, 11 certificate de divorţ emise de notarii publici şi două sentinţe de divorţ cu avizul M.A.I.-D.E.P.A.B.D. Bucureşti. Tot în cursul lunii decembrie, au fost înregistrate 164 de acte de naştere fiind eliberate tot atâtea certificate de naştere pentru nou-născuţi, în timp ce au fost eliberate de instituţie 168 de acte de deces, deci cu patru mai multe decât naşterile. Interesant este faptul că tot în ultima lună a anului trecut a fost înregistrat şi un copil adoptat.

Din raportul de activitate pe luna decembrie a instituţiei mai sus amintite mai reiese faptul că trei persoane şi-au schimbat numele din care două cu documente doveditoare din străinătate şi o schimbare de nume cu acordul preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava. De asemenea, în aceeaşi perioadă au mai fost înregistrate două rectificări ale unor acte de stare civilă prin dispoziţii ale primarului municipiului Satu Mare, două recunoaşteri ale paternităţii date în faţa ofiţerului de stare civilă şi şapte cereri privind cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie. La solicitarea unor persoane fizice s-au eliberat altor primării 145 de certificate de naştere, 43 de certificate de căsătorie şi 12 certificate de deces. La cererea instanţelor de judecată, a poliţiei, birourilor notariale publice şi ale altor instituţii abilitate s-au întocmit şi expediat un număr de 33 extrase de uz oficial din actele de stare civilă.

Din amenzile aplicate pentru deteriorarea şi pierderea certificatelor de stare civilă, din taxa de căsătorie şi alte taxe a fost încasată suma de 7.139 de lei din care 5.900 de lei din amenzi de stare civilă, 738 de lei din taxe de căsătorie şi 501 lei din alte taxe.

Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts