O nouă rundă de înscrieri pentru ajutorul de minimis pentru IMM-uriIMM

În perioada 15 ianuarie, ora 10:00 şi 24 ianuarie ora 20:00, firmele care vor să obţină finanţare de la stat, prin schema de minimis, pot să acceseze aplicaţia disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro , pentru a completa formularul de înscriere on-line în cadrul schemei. Textul schemei de ajutor de stat şi toată documentaţia aferentă sunt publicate integral pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, la adresa: www.aippimm.ro – „Programe” – SCHEMA DE MINIMIS HG 274/2013.

Condiţii pentru acordarea ajutorului de minimis
Data şi ora completării formularului nu va influenţa punctajul şi nici ordinea accesului la finanţare obţinut de firme în urma înscrierii, iar formularul, odată trimis, nu va putea fi modificat şi se va transmite doar o singură dată în baza de date a aplicaţiei. Potrivit HG nr. 848/2013, valoarea maximă a ajutorului de minimis pe care firmele îl pot obţine de la stat este de 100.000 euro, bani care vor fi acordaţi pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi (2014 – 2015). Aceşti bani nu sunt în totalitate nerambursabili, ci doar în proporţie de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, astfel că beneficiarii urmează să aducă o contribuţie proprie de 10%.
Ajutorul de minimis de până la 100.000 de euro poate fi acordat oricărui IMM din România, care desfăşoară activitate economică de cel puţin un an de zile iar codul CAEN cu care accesează programul este autorizat cu cel puţin 3 luni înaintea înscrierii online, nu a mai primit ajutoare de minimis în ultimii 3 ani mai mari de 200.000 de euro, se angajează să creeze noi locuri de muncă până la finalizarea investiţiei, nu au datorii la bugetul de stat, nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate şi nu îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului, acvaculturii, producţia primară de produse agricole, transformarea şi comercializarea produselor agricole, sectorul cărbunelui. O întreprindere poate să solicite finanţare pentru un singur cod CAEN.

Pe ce pot fi cheltuiţi aceşti bani?
Cheltuielile eligibile legate de investiţiile în active corporale sunt realizarea de construcţii noi cu destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare; achiziţia de construcţii din aceleaşi categorii precum cele de mai sus; achiziţia de echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; de aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; de mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii sau echipamente IT.
Decontările se pot face în maximum 3 trageri anuale, în fiecare an, până în 2015. Acestea trebuie precizate în formularul de înscriere on-line şi trebuie respectate pe durata implementării proiectului.

Înscriere on-line
Pentru obţinerea ajutorului de minimis, potenţialii beneficiari trebuie să se înregistreze on-line cu un Formular de înscriere on-line (al cărui conţinut poate fi descărcat de pe site-ul www.aippimm.ro, unde este postată întreaga documentaţie a programului). Înscrierile vor începe pe data de 15 ianuarie la ora 10.00 şi vor dura până pe 24 ianuarie la ora 20.00. Odată cu transmiterea formularului de înregistrare on-line, participanţilor le va fi acordat un punctaj automat în funcţie de anumiţi indicatori (punctajul minim pentru calificare este de 60 de puncte din 100 posibile). După terminarea perioadei de 10 zile de înscriere online, se va afişa o listă cu firmele eligibile pentru obţinerea finanţării (care au obţinut un punctaj de minimum 60 de puncte). Mai multe informaţii referitoare la acest aspect pot fi obţinute de la Centrul de Informare, Asistenţă şi Instruire din Satu Mare al OTIMMC Cluj, care funcţionează în clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie din Satu Mare, strada Decebal nr. 4, etaj II, persoană de contact Cristian Raţiu.

Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts