More


  O nouă şansă pentru zeci de copii abandonaţi

  - Advertisement -

  dgaspc

  În sala mică a Consiliului Judeţean Satu Mare a avut loc ieri prezentarea bilanţului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare, fiind o instituţie publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare. Instituţia aplică, la nivelul judeţului, politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în dificultate. Bilanţul pe anul 2013 a fost prezentat de către directorul Octavian Apan, iar din structura de conducere a instituţiei fac parte directorul general adjunct Eugenia Ardelean şi directorul general adjunct economic Marcela Pop. DGASPC Satu Mare funcţiona la sfârşitul anului 2013 cu 835 de angajaţi din cele 1.054 de posturi aprobate.

  Scade numărul copiilor din sistemul de protecţie
  Unul dintre obiectivele importante ale DGASPC Satu Mare pe anul 2013 a fost reducerea numărului de copii din sistemul de protecţie. Astfel, în anul 2013 au intrat un număr de 92 copii şi au ieşit un număr de 76 copii din servicii de tip rezidenţial şi asistenţă maternală, spre deosebire de anul 2012 când au intrat un număr de 118 copii şi au ieşit un număr de 83 copii din servicii de tip rezidenţial şi asistenţă maternală. În schimb, în 2013 au scăzut încuviinţările în vederea adopţiei, fiind efectuate şapte încuviinţări în vederea adopţiei, spre deosebire de cele zece din 2012.

  Un alt obiectiv important realizat a fost facilitarea integrării sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie, nouă fiind integraţi la Centrul de Tranzit a Căminelor din România ’’Foyer’’, iar o tânără a fost integrată la Asociaţia “Stea” din Satu Mare, iar prin colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare se are în vedere identificarea unui loc de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul, respectiv colaborarea cu Serviciul Public de Asistenţă Socială în vederea obţinerii de locuinţe sociale pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul.

  Centru multifuncţional pentru tineri la Noroieni
  Alte obiective realizate pentru anul 2013 au fost: implementarea strategiei judeţene a DGASPC Satu Mare pe perioada 2009-2013, realizată în proporţie de 50%; dezvoltarea şi profesionalizarea resurselor umane din aparatul propriu şi serviciile subordonate; stimularea creării de reţele la nivel comunitar. Tot un obiectiv realizat pe anul 2013 a fost implementarea proiectelor aflate în derulare obiectiv realizat 100% prin realizarea unui Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului din judeţ, situat la Noroieni, Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, cu capacitate 48 persoane, localitatea Carei, judeţ Satu Mare, reabilitarea şi dotarea Centrului de Plasament “Floare de Colţ” în vederea accesului beneficiarilor la servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale, respectiv “Adaptabilitate – Şansa la o viaţă activă”.

  Adăpost pentru victimele violenţei în familie
  Obiectivele DGASPC Satu Mare pentru anul 2014 sunt evaluarea serviciilor sociale la nivel judeţean; încheierea de parteneriate public-privat privind susţinerea serviciilor sociale oferite de către DGASPC Satu Mare; sprijinirea creării şi funcţionării serviciilor sociale primare la nivelul comunităţilor locale şi responsabilizarea acestora pentru prevenirea separării copilului de părinţi. Alte obiective constau în extinderea/ dezvoltarea parteneriatului public-privat, permanentizarea dialogului cu organizaţiile neguvernamentale; mediatizarea, informarea şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, supervizarea externă a serviciului de management de caz din cadrul DGASPC Satu Mare; implementarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; completarea cu manageri de caz prin numirea managerilor de caz din cadrul ONG-urilor partenere, din cadrul primăriilor sau prin contractarea serviciilor specializate ale cabinetelor individuale de asistenţă socială sau societăţilor civile de asistenţă socială. Alte obiective sunt creşterea calităţii serviciilor rezidenţiale prin dezvoltarea resurselor umane, crearea în judeţul Satu Mare a unui adăpost pentru victimele violenţei în familie, sprijinirea autorităţilor locale în vederea înfiinţării unor servicii locale de îngrijire la domiciliu, precum şi finalizarea proiectelor aflate în implementare în cadrul DGASPC Satu Mare.

  Pavel Prodaniuc  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare