More

  Peste 400 de sătmăreni primiţi în audienţă la Prefectură în 2013

  prefect

  Prezentarea bilanţului pe anul 2013, făcută ieri de prefectul Eugeniu Avram, a scos în evidenţă faptul că Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare a avut o activitate foarte bogată şi laborioasă, fiind organizate şedinţe de comisii lunare şi trimestriale, iar în audienţe au fost primiţi peste 440 de sătmăreni. De asemenea, şi serviciile din cadrul Prefecturii au avut un an plin. Activitatea Prefecturii a fost apreciată de autorităţile judeţene şi locale, iar Eugeniu Avram a fost declarat cel mai bun prefect al judeţului. Raportul de activitate a fost prezentat în prezenţa deputatului Octavian Petric, a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Mircea Govor, a primarului municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a şefilor de instituţii deconcentrate, a şefilor de servicii din cadrul Prefecturii şi a altor invitaţi.

  S-a urmărit creşterea calităţii actului administrativ
  Potrivit bilanţului prezentat de prefectul Avram, activitatea pe anul 2013 a Instituţiei Prefectului s-a concentrat pe creşterea calităţii actului administrativ, oferirea de servicii de calitate orientate către cetăţean, creşterea gradului de implicare în realizarea în teritoriu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.

  Apoi, prefectul Eugeniu Avram a prezentat activitatea fiecărui serviciu în parte. Astfel, Cancelaria Prefectului a organizat întâlnirile prilejuite de vizite de lucru ale unor înalţi demnitari de stat sau personalităţi ale administraţiei publice, a coordonat activitatea de relaţii internaţionale, judeţul nostru fiind onorat de vizite ale unor ambasadori şi consuli, a mediului de afaceri din Germania, importanţi investitori în sectorul industrial, şi a organizat manifestările de sărbătorire sau comemorare prilejuite de evenimentele de referinţă ale istoriei neamului.
  Corpul de Control al Prefecturii a realizat acţiuni de control, a verificat şi soluţionat 20 de petiţii şi reclamaţii, care au vizat în special modul de aplicare a legilor fondului funciar, construcţii ilegale sau alte situaţii neconforme cu legea. Managerul public a elaborat un plan anual de instruire, a organizat zece seminarii de informare şi instruire profesională şi a instruit peste 300 de funcţionari din primării. Totodată, a susţinut corelarea cifrelor de şcolarizare a profilelor tehnice din reţeaua şcolară a judeţului Satu Mare cu cererea de meserii pe piaţa muncii.

  Şedinţe de comisii lunare şi trimestriale
  Serviciul Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Europene şi Situaţii de Urgenţă, prin comisiile şi grupurile coordonate, a organizat 12 şedinţe de Colegiu Prefectural, şapte şedinţe de Dialog Social, zece şedinţe ale Comitetului Consulativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice şi şedinţe trimestriale ale Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în şedinţe ordinare şi extraordinare, iar membrii acestuia au fost convocaţi la 15 videoconferinţe privind organizarea şi identificarea măsurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă produse de fenomene hidrometeorologice periculoase.

  Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ a verificat legalitatea actelor emise şi adoptate de autorităţile locale care au emis aproape 27.000 de hotărâri şi dispoziţii din care cinci au fost atacate la instanţa de Contencios Administrativ, fiind pe rolul instanţei. În ceea ce priveşte stadiul aplicării legilor fondului funciar, în 2013 au avut loc şase şedinţe ale Comisiei judeţene Satu Mare pentru stabilirea dreptului de proprietate şi s-au adoptat 114 hotărâri. Pe parcursul anului s-au înregistrat 899 cauze pe rolul instanţelor de judecată dintre care 669 au ca obiect contenciosul administrativ, 229 au ca obiect legile fondului funciar şi una are ca obiect aplicarea Legii nr.10/2001.

  Peste 440 de sătmăreni primiţi în audienţă
  În cursul anului trecut, din totalul de 618 petenţi, 443 au fost primiţi în audienţă de către conducerea instituţiei, 127 au fost consiliaţi de către personalul din cadrul structurii de relaţii cu publicul şi 48 au fost îndrumaţi către alte instituţii sau structuri MAI pentru competentă soluţionare. Problematica invocată de cetăţenii primiţi în audienţă a vizat aplicarea legilor proprietăţii (43,08%), probleme sociale (36,90%) şi altele.

  Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea Paşapoartelor Simple a eliberat 12.481 paşapoarte din care 5.198 temporare cu valabilitate 1 an şi 7.283 electronice cu valabilitate până la 5 ani. S-a constatat un număr de trei infracţiuni privind fals de identitate şi uz de fals, dosarele fiind transmise organelor de cercetare penală. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a emis în 2013 14.584 permise de conducere, la sfârşitul anului în judeţ a fost înregistrat un număr total de 139.369 conducători auto. Au fost examinate 12.392 persoane în vederea obţinerii permisului de conducere, fiind admise după susţinerea probelor de examinare 5.072 persoane – procent de promovabilitate de 40,93%. De asemenea, a înmatriculat 12.653 vehicule şi radiat din circulaţie 6.646 vehicule, fiind eliberate 7.236 autorizaţii de circulaţie provizorii. La sfârşitul anului, parcul auto al judeţului a ajuns la 103.135 vehicule, în creştere cu 5.967 vehicule faţă de anul 2012.

  Prefectura Satu Mare a stabilit ca obiective pentru anul 2014 creşterea gradului de implicare pentru realizarea în teritoriu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, perfecţionarea colaborării între autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Satu Mare în vederea soluţionării problemelor cetăţenilor, menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente instituţionale sau prevenirea corupţiei în sectorul public, asigurarea desfăşurării scrutinelor electorale programate pentru anul 2014 şi reducerea birocraţiei în serviciul public.

  Colaborare interinstituţională foarte bună
  După ce a finalizat de prezentat raportul, prefectul Eugeniu Avram s-a declarat foarte mulţumit de felul în care a colaborat cu autorităţile judeţene şi locale, a apreciat activitatea colaboratorilor şi funcţionarilor din cadrul Instituţiei Prefectului şi a mulţumit tuturor pentru felul în care s-a lucrat pe parcursul anului trecut, în special Consiliului Judeţean, Primăriei Satu Mare precum şi tuturor primăriilor din judeţ.

  Primarul Dorel Coica a subliniat în mod deosebit buna colaborare dintre Primăria Satu Mare şi Instituţia Prefectului, adăugând că acest lucru se datorează în mare măsură caracterului prefectului Eugeniu Avram. “Sper ca şi în continuare relaţiile să fie la fel de bune şi să ne putem consulta în luarea unor decizii importante”, a mai spus Dorel Coica. Deputatul Octavian Petric l-a felicitat pe prefect pentru modul în care a ştiut să gestioneze problemele ivite de-a lungul timpului în judeţ şi pentru felul în care a ştiut să colaboreze cu autorităţile judeţene şi locale, adăugând că şi el personal a avut o bună colaborare cu Eugeniu Avram.

  Cel mai bun prefect
  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mircea Govor, şi-a început discursul afirmând că atât el, cât şi preşedintele Adrian Ştef, dar şi angajaţii instituţiei pe care o reprezintă, au avut o bună colaborare cu Instituţia Prefectului. “Când ai linişte şi pace, lucrurile decurg normal. Modul în care conduceţi această instituţie reflectă caracterul deosebit şi profesionalismul de care daţi dovadă. De când sunt eu în politică, judeţul Satu Mare nu a avut un prefect atât de bun ca şi Eugeniu Avram. Din fericire, la noi nu au fost probleme foarte grave, astfel că, aşa cum se spune, pe omul bun îl ajută şi Dumnezeu. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, chiar dacă nu faceţi parte dintr-un partid politic, vă rog să faceţi politica Guvernului Ponta, pentru ca sătmărenii să vadă că lucrurile merg din ce în ce mai bine”, a mai spus Mircea Govor, ca l-a felicitat pe prefect, l-a felicitat şi pe subprefectul Cristian Sasu şi a mulţumit tuturor funcţionarilor din Prefectură pentru buna colaborare de pe durata anului trecut.

  Prefectul a mulţumit pentru cuvintele adresate adăugând că rezultatele au fost obţinute datorită unei bune colaborări cu autorităţile judeţene şi locale şi a respectului reciproc. De asemenea, chiar dacă în judeţ nu s-au înregistrat evenimente meteorologice grave, prefectul Avram a asigurat autorităţile şi cetăţenii că Instituţia Prefectului este tot timpul vigilentă pentru a putea acţiona în orice eventualitate.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE