More

    Termen limită la Finanțe

    Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj informează că până azi, 31 ianuarie, inclusiv trebuiau depuse la unităţile fiscale, după caz:
    Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, care se depune de către persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul Fiscal pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care nu mai îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi; Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070, care se depune de către persoanele impozabile plătitoare de TVA pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA de la lună la trimestru, respectiv de la trimestru la lună, după caz; Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220, care se depune de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49 alin. (9), art. 62^1 – 62^2; art. 81 Cod Fiscal; Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, formular 012, care se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit prevăzuţi la art. 34 alin. (2) care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial; Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600, care Se depune de către întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care desfăşoară activitate în anul 2014 şi care nu sunt asiguraţi în sistemul public de pensii sau în sisteme proprii de asigurări sociale, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.
    Iulian Duma

    ȘTIRI RECENT ADĂUGATE