UDMR Sălaj a dorit referendum pe tema regionalizăriiDeși a strâns 13.000 de semnături, proiectul a fost respins de Consiliul Județean Sălaj

UDMR Sălaj nu poate organiza referendum privind regionalizarea, cu toate că a adunat 13.000 de semnături

Deși au depus la sediul Consiliului Județean Sălaj listele cu cele peste 13.000 de semnături prin care UDMR Sălaj dorea organizarea unui referendum cu privire la regionalizare, documentația a primit aviz negativ din partea Comisiei Juridice și a secretarului Consiliului Județean Sălaj, Cosmin Vlaicu.

Proiectul de hotărâre inițiat de UDMR Sălaj prevedea organizarea unui referendum prin care sălăjenii să fie chemaţi, în luna decembrie, la urne pentru a-şi spune părerea cu privire la oportunitatea regionalizării şi la forma de reorganizare pe care o preferă.

Potrivit avizului semnat de secretarul Cosmin Vlaicu, ”iniţiatorii au procedat la demararea procedurii de strângere a semnăturilor cetăţenilor fără a solicita în prealabil secretarului judeţului formularele necesare acestui demers, aşa cum prevede articolul 110, alin. 2 din Legea 215/2001”. Pe lângă acest fapt, secretarul județului a descoperit și unele neconformităţi, în sensul că ”13 cetăţeni înscrişi pe listele de susţinători au omis să îşi însuşească prin semnătură iniţiativa cetăţenească” sau că ”11 persoane aveau, la data semnării listei de susţinători domiciliul într-un alt judeţ”.

Cosmin Vlaicu spune că, în ciuda acestor neconformităţi, ”sub aspectul întrunirii condiţiilor de exercitare a iniţiativei cetăţeneşti, proiectul înregistrat poate fi înscris pe ordinea de zi a unei şedinţe a Consiliului Judeţean Sălaj, în vederea dezbaterii sale”. Oficialul Consiliului Judeţean Sălaj mai precizează şi că un astfel de referendum poate fi organizat, la nivel judeţean, numai de către preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj sau de către o treime dintre consilierii judeţeni în funcţie. ”Orice referendum, fie el şi judeţean, poate fi organizat exclusiv în condiţiile Legii 3/2000, art.2, alin.2, şi art.5, alin.1, neinvocate de iniţiatori, iar pe de altă parte numai subiectele special investite de lege cu această prerogativă (preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv o treime din numărul consilierilor judeţeni în funcţie) pot propune Consiliului Judeţean atât organizarea şi desfăşurarea unui astfel de referendum, cât şi problematica acestuia”.

Raportul de specialitate al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Județean Sălaj arată că ”Proiectul de hotărâre nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de legea organică în materie de referendum, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în privinţa problemelor supuse spre consultare cetăţenilor. Iniţiativa cetăţenească de organizare a unui referendum judeţean ar putea fi privită cel mult ca o propunere adresată celor îndrituiţi de lege să iniţieze declanşarea unui astfel de referendum, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean sau unei treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, dar în niciun caz un astfel de referendum, organizat în mod direct de către cetăţeni, pe calea întocmirii şi înaintării unui proiect de hotărâre în acest sens, nu corespunde exigenţelor legale în materie”.

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts