60.000 lei alocați de Centrul de Cultură și Artă Sălaj pentru proiecte culturalePersoanele fizice autorizate sau persoane juridice care doresc să obţină finanţări nerambursabile pentru programe sau proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean, îşi pot depune cererile de finanţare la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului (CCAJ) Sălaj, până pe data de 24 martie.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean reprezentanţii Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului (CCAJ) Sălaj aduc la cunoştinţa solicitanţilor – persoane fizice autorizate sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală, că prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a fost alocată suma de 60.000 de lei pentru susţinerea unor acţiuni culturale conform Ghidului menţionat.
În acest sens, se organizează Sesiunea de selecţie a ofertelor culturale pentru data de 25 martie 2014, ora 10.00 la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de oferte, drept pentru care invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări să depună documentaţia de solicitare la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11.
Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile din bugetul CCAJS, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes judeţean se pot consulta/obţine în format electronic de către cei interesaţi de pe site-ul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, www.culturasalaj.ro. Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare este de 24 martie 2014, ora 13.
Iulian Duma
ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts