More

  Bârsăuanii l-au asaltat pe prefect cu probleme de fond funciar

  avram

  Marea majoritate a problemelor prezentate de cei 63 de cetăţeni care s-au prezentat ieri la audienţele ţinute de prefectul Eugeniu Avram la Bârsău au vizat nereguli la aplicarea legilor de fond funciar. Prefectul a fost însoţit la Bârsău de reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Direcţiei Silvice şi Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, împreună cu specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului.

  Majoritatea covârşitoare a problemelor ridicate de către cetăţeni se referă la aplicarea Legii fondului funciar, dar şi probleme privind îndeplinirea atribuţiilor de către reprezentanţii autorităţilor publice locale şi probleme sociale. Prefectul Eugeniu Avram i-a informat pe cetăţeni că datorită faptului că Legea nr. 165/2013, ce prevede o serie întreagă de activităţi privind inventarierea suprafeţelor ce intră sub incidenţa legilor proprietăţii, nu a fost încheiată în toate unităţile administrativ-teritoriale, prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului României, s-a prelungit termenul de aplicare cu şase luni. Urmează ca în această perioadă să se mai clarifice situaţia rezervelor terenurilor agricole şi forestiere ce pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate şi totodată revizuirea tuturor cererilor nesoluţionate pentru ca, de îndată ce se va împlini termenul de suspendare, comisiile locale să fie pregătite şi astfel să se poată urgenta validările în comisia judeţeană.
  În calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene pentru aplicarea legii fondului funciar, în două dintre cazuri, prefectul a dispus primarului şi secretarului comunei Bârsău să se prezinte la Instituţia Prefectului şi, împreună cu specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului, să se verifice conţinutul dosarelor şi temeiurile de fapt şi de drept ce au condus la nerezolvarea acestora.
  În cazul problemelor sociale, prefectul împreună cu cei care l-au însoţit, a dat îndrumările corespunzătoare şi i-a direcţionat către factorii competenţi din judeţ, urmând ca, în cazul în care vor fi nemulţumiţi de soluţionarea problemelor ridicate, să aducă la cunoştinţă Instituţiei Prefectului. De asemenea, au mai fost discutate şi alte probleme de natură edilitar – gospodărească a comunei.

  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE