More

  Biblioteca Județeană Sălaj are nevoie de bibliotecar

  Sălăjenii cu studii superioare umaniste au şanse de angajare pe perioadă nederminată pe postul de bibliotecar, scos la concurs de Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj. 
  Principalele condiții ale posibilor candidați sunt: studii superioare umaniste, cunoașterea limbii engleze – nivel avansat, cunoștințe operare calculator – nivel avansat. Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de înscriere; copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor și specializarea (sau original); copie act de identitate. De asemenea, cei cu vechime în muncă vor prezenta acte doveditoare; Curriculum vitae (CV); Cazier judiciar; Adeverință medicală de la medicul de familie.
  Concursul va consta într-o probă scrisă (din bibliografia recomandată și cultură generală), o probă practică (calculator și limba engleză) și susținerea unui Interviu. Concursul se va desfășura în data de 20 martie 2014 (prima probă), începând cu ora 9.00, la sediul instituției din Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, iar dosarele se pot depune la secretariatul instituției până la data de 18 martie 2014, ora 10.00. Bibliografia recomandată se găsește la Sala de lectură.
  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE