Casa Corpului Didactic va organiza 33 de cursuri de perfecţionareviman

Pe parcursul semestrului al doilea din acest an şcolar, Casa Corpului Didactic (CCD) Satu Mare va organiza 33 de cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice din judeţul Satu Mare, potrivit afirmaţiilor făcute ieri în cadrul unei conferinţe de presă de directorul instituţiei, Ioan Viman. Tot cu această ocazie, au fost prezentate şi concluziile desprinse în urma acţiunii de îndrumare şi control desfăşurată în şcoli în perioada 1 decembrie 2013 – 10 februarie 2014 în bibliotecile şcolare şi în centrele de documentare şi informare.

Cursuri de formare continuă
Conform celor afirmate de Ioan Viman, cadrele didactice trebuie să obţină cel puţin 90 de credite transferabile pe parcursul a cinci ani prin programele de formare continuă desfăşurate de Casa Corpului Didactic (CCD). În prezent, instituţia are şase programe de formare avizate de Ministerul Educaţiei şi 35 de programe propuse spre avizare.

Pentru semestrul doi al acestui an personalul CCD, împreună cu echipele de formatori şi în parteneriat cu partenerii furnizori de programe şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, va organiza 33 de cursuri de formare profesională continuă. Este vorba despre cinci programe din aria curriculară “Om şi societate”, planificate în perioada februarie – iunie, opt programe pentru aria curriculară “Limbă şi comunicare”, în perioada martie – iulie, patru programe din aria curriculară “Matematică şi ştiinţă”, programate în perioada martie – iunie, şase programe de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, derulate în parteneriat cu Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, în perioada martie – iunie, opt programe pentru dobândirea de competenţe complementare sau de extensie, programate în perioada martie – iunie precum şi un program pentru formare continuă a personalului din structurile infodocumentare.
De asemenea, CCD va organiza şi programe de formare în vederea obţinerii definitivatului în învăţământ şi pentru clasa pregătitoare. Graficul care cuprinde lista tuturor programelor de formare ce urmează a fi derulate precum şi planificarea calendaristică va fi afişat în scurt timp pe site-ul instituţiei, pe forumul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi la avizierul instituţiei.

Structuri infodocumentare bine organizate
În continuarea întâlnirii cu presa, Ioan Viman a prezentat concluziile desprinse în urma activităţii de îndrumare şi control care a fost efectuată în perioada 1 decembrie 2013 – 10 februarie 2014, de către personalul Casei Corpului Didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar care a vizat evaluarea în vederea realizării acţiunilor de îndrumare a activităţii responsabilului cu formarea continuă şi a activităţii din structurile infodocumentare (bibliotecile şcolare şi Centrele de Documentare și Informare). În ceea ce priveşte activitatea responsabililor cu formarea continuă, s-a constatat că portofoliile cu documentele specifice sunt completate la zi iar oferta de formare a personalului din învăţământ propusă de CCD este difuzată în majoritatea şcolilor. Totuşi, au mai fost depistate unele probleme în ceea ce priveşte personalul precum şi lipsa unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice acestor entităţi.

Ca măsuri ameliorative, ce urmează a fi luate, directorul CCD a amintit un sistem nou bazat pe altă abordare decât cea tradiţională, organizarea stagiilor de instruire şi a programelor de formare continuă cu directorii şi responsabilii CDI, continuitatea personalului sau organizarea cursurilor de “Educaţie pentru informaţie”.
Florin Dura

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts