More

  CJ a investit peste 14 milioane de lei în judeţ

  pndr1

  Judeţului Satu Mare i-a fost alocată în cursul anului 2013 suma de 14.323.000 lei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru mai multe investiţii precum pod peste râul Crasna, alimentare cu apă potabilă şi reţele de canalizare şi staţii de epurare, reabilitare drum comunal şi dezvoltarea zonei turistice Luna Şes. Din aceste fonduri au fost realizate mai multe obiective de investiţii de către Consiliul Judeţean. Astfel, Consiliul Judeţean Satu Mare a direcţionat suma de 1.649.000 lei pentru podul peste râul Crasna, pe drumul judeţean 195C, în zona satului Domăneşti, comuna Moftin. Consiliul Judeţean a alocat 228.000 lei în favoarea comunei Bixad pentru lucrările de alimentare cu apă potabilă a satelor Boineşti, Trip şi Bixad, în timp ce pentru comuna Beltiug s-a alocat suma de 1.505.000 lei pentru lucrările de alimentare cu apă. La nivelul comunei Călineşti Oaş s-a investit într-o reţea de canalizare şi staţie de epurare, valoarea lucrărilor fiind de 800.000 lei, în timp ce pentru modernizarea DC 80 Coca-Păşunea Mare s-a alocat suma de 161.000 lei. Consiliul Judeţean a direcţionat către comuna Supur suma de 452.000 lei pentru realizarea lucrărilor de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Supuru de Jos, Dobra, Hurezu Mare, în timp ce pentru comuna Gherţa Mică s-a alocat suma de 800.000 lei pentru realizarea lucrărilor la reţeaua de canalizare şi staţie de epurare. Consiliul Judeţean a alocat comunei Turulung pentru modernizarea DC 7 Turulung-Gherţa Mare suma de 228.000 lei, pentru comuna Craidorolţ s-a alocat suma de 735.000 lei pentru asfaltarea DC141 Eriu Sâncrai-Satu Mic-Mihăieni, în timp ce pentru comuna Certeze s-a alocat suma de 173.000 lei pentru realizarea reţelei de canalizare şi staţie de epurare.

  Consiliul Judeţean a direcţionat suma de 883.000 lei pentru comuna Andrid, din care s-a efectuat reabilitarea DC124 Dindeştiu Mic – Dindeşti, iar pentru comuna Homoroade s-a alocat suma de 35.000 lei pentru reabilitarea DC20 Chilia. Cea mai mare investiţie a fost realizată la nivelul oraşului Negreşti Oaş pentru dezvoltarea zonei turistice Luna Şes – modernizare DC 75 şi drum de acces (etapa I, inclusiv stratul de bază din mixtură asfaltică AB2), canalizare şi aducţiune apă, suma alocată fiind de 6.722.000 lei.

  În cursul anului 2014 vor fi finanţate obiectivele începute şi nefinalizate din anul 2013, în continuare punându-se prioritate pe finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi a lucrărilor de canalizare care au realizări de cel puţin 60%, respectiv lucrări de modernizare drumuri care au realizări mai mari de 70% din valorile totale ale lucrărilor.

  Programul Naţional de Dezvoltare Locală este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi este aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013. Programul are următoarele subprograme: “Modernizarea satului românesc”, “Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor” şi “Infrastructură la nivel judeţean”. Domeniile specifice care pot fi finanţate sunt realizarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor sanitare din mediul rural; reabilitarea, modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; realizarea, modernizarea, reabilitarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale; realizarea, extinderea, reabilitarea şi modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; realizarea, extinderea, modernizarea de platforme de gunoi; realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz; respectiv realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea bazelor sportive.

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE