More

  Consiliul Judeţean vrea salvarea Căminului de Argint

  casa1

  Ca urmare a apelurilor disperate ale conducerii Căminului de Argint din Viile Satu Mare, Consiliul Judeţean, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare, şi-a exprimat intenţia de a salva centrul de la faliment. Forul judeţean a luat în calcul două variante. Prima vizează preluarea centrului, cu tot cu personalul specializat, dar fără datoriile cumulate în ultimii ani, în timp ce a doua variantă prevede cofinanţarea căminului de la Viile Satu Mare. Potrivit celor declarate ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, de directorul general al DGASPC Satu Mare, Octavian Apan, Consiliul Judeţean doreşte preluarea centrului, fără datorii, şi transformarea acestuia într-un centru pilot, după modelul unui proiect similar din Cluj Napoca.

  Două variante de salvare a căminului
  Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Mihai Apan, a atras atenţia asupra situaţiei financiare dezastruoase de la Căminul de Argint din Viile Satu Mare, cu precizarea că atât Consiliul Judeţean cât şi DGASPC nu au fost parteneri în acest proiect. Cu toate acestea, Consiliul Judeţean, prin preşedintele Adrian Ştef şi vicepreşedintele Mircea Govor, au transmis că intenţionează să salveze căminul prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare. “La Căminul de Argint se înregistrează o situaţie dezastruoasă, acumulând în timp datorii destul de mari. Consiliul Judeţean nu a fost niciodată partener în acest triunghi, parteneri fiind Prefectura, Primăria Satu Mare şi partea olandeză. Totuşi, având în vedere situaţia în care s-a ajuns, Consiliul Judeţean doreşte să salveze centrul de la închidere. Prin HG 23/2010, Consiliul Judeţean, prin DGASPC, poate înfiinţa un centru pilot pentru persoane cu Alzheimer. Noi nu dispunem încă de un centru pentru persoane cu Alzheimer, cel mai apropiat centru fiind la Cluj. Am luat legătura cu cei din Cluj şi am stabilit, pe baza experienţei lor, că ar fi o variantă să preluăm centrul, chiar şi cu personal, dar fără nicio datorie. O a doua variantă ar fi cofinanţarea serviciilor, dar numai după o analiză atentă a situaţiei financiare. Aş vrea să subliniez că acest tip de servicii cade în sarcina exclusivă a primăriilor, căci beneficiarii acestui centru au atât aparţinători care suportă cheltuielile cât şi pensii frumuşele, motiv pentru care nu îi putem prelua în cele două centre deja existente ale DGASPC de la Carei şi Satu Mare. Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare trebuia să dezvolte acest tip de servicii. Personal, voi sugera preluarea centrului de la Viile Satu Mare şi înfiinţarea unui centru pilot, pentru a-l salva de la închidere”, a precizat Octavian Apan.

  Eficientizarea centrului, prin extindere
  Directorul economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Marcela Pop, a precizat că centrul de la Viile Satu Mare a ajuns în această situaţie şi din cauza numărului redus de beneficiari, în timp ce costurile per pacient sunt mult mai ridicate decât la alte tipuri de persoane asistate. Ca şi o primă măsură pentru eficientizarea centrului s-ar impune mărirea capacităţii prin noi investiţii şi atragerea de potenţiali beneficiari, astfel încât să se acopere în cât mai mare măsură cheltuielile.

  Un faliment prevăzut
  Inaugurarea centrului a avut loc în data de 23 iunie 2011. Până în luna iulie 2011 salarizarea personalului angajat pe centru a fost asigurată integral din Proiectul Matra. La momentul inaugurării, în discursurile oficiale s-a precizat că în momentul finalizării proiectului Matra, centrul va înregistra o pierdere de 11.000 lei pe lună, care dacă nu va fi acoperită prin cofinanțarea acestor servicii va conduce la incapacitate de plată.

  Toate solicitările adresate Primăriei Satu Mare prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare de către fundaţie în ultimii trei ani, cu privire la necesitatea (dar şi obligativitatea autorităţilor locale) cofinanţării acestor servicii sociale rezidenţiale nu au beneficiat de niciun răspuns. Conform O.G. nr. 68/2003 art. 53 lit. b) „din bugetele locale se alocă fonduri pentru subvenţionarea serviciilor sociale realizate de furnizorii acreditaţi”. Fundaţia Casa Sătmăreană este singura organizaţie neguvernamentală care, deşi acreditată ca furnizor de servicii sociale, nu a beneficiat de nicio subvenţie. S.P.A.S. Satu Mare nu a inclus în strategia de asistenţă socială serviciile rezidenţiale specializate furnizate de către Fundaţia “Casa Sătmăreană”, ignorând nevoile sociale ale unei categorii de vârstnici cu probleme grave.

  Acuze în direcţia Primăriei Satu Mare
  Managerul Căminului de Argint din Viile Satu Mare, Mihaela Pop, susţine că, deşi conducerea Primăriei Satu Mare şi-a asumat angajamentul de a susţine financiar centrul, administraţia locală sătmăreană nu şi-ar fi onorat promisiunile. “Domnului primar Dorel Coica i s-a prezentat în repetate rânduri situaţia problematică cu care se confruntă centrul rezidenţial, dar acesta a afirmat că nu are niciun temei legal pentru a-l sprijini. Partea olandeză a încercat în repetate rânduri să sublinieze importanţa cofinanţării acestui serviciu rezidenţial, importanţa consolidării şi extinderii acestuia, având în vedere paleta redusă de servicii acordate vârstnicilor în comunitate. Deşi prin Hotărârea nr. 94/08.04.2013 privind bugetul de venituri şi cheltuieli Fundaţiei Casa Sătmăreană i s-a alocat suma de 200.000 lei pentru cheltuieli de funcţionare, această sumă n-a fost niciodată virată, această tergiversare repetată declanşând procedura de insolvenţă. Având în vedere necesitatea adaptării în permanenţă a sistemului de servicii sociale la nevoile beneficiarilor, a populaţiei, cetăţenilor nu considerăm că susţinerea financiară a centrului „Căminul de Argint” reprezintă un efort pe care Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare să nu-l poată susţine. Consider, de asemenea, util ca pe viitor să se aibă în vedere că problema îmbătrânirii şi incluziunii seniorilor în societate sunt deja politici prioritare la nivelul tuturor statelor membre ale U.E.”, a declarat Mihaela Pop, managerul Căminului de Argint din Viile Satu Mare.

  Istoria unui proiect salutar, dar sortit eşecului
  Fundaţia „Casa Sătmăreană” a fost înfiinţată în anul 2007 ca urmare a bunei cooperări a oraşelor Satu Mare şi Zutphen, având ca membrii fondatori Municipiul Satu Mare, Instituţia Prefectului, oraşul Zutphen şi trei persoane fizice. Patrimoniul iniţial a fost de 44.000 lei, sumă care a fost asigurată de către Municipiul Satu Mare. Scopul statutar al Fundaţiei „Casa Sătmăreană” este acela de a realiza un sistem de asistenţă medicală şi de ajutor profesional coerent unei largi categorii de beneficiari.
  Fundaţia Casa Sătmăreană a derulat între anii 2008 – 2011 o finanţare externă din partea Guvernului Olandei, în cadrul Programului Matra, în valoare de 550.000 euro, din care 150.000 euro reprezenta cofinanţarea de la bugetul Municipiului Satu Mare. Obiectivele proiectului au fost dezvoltarea unei reţele de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, training-uri pentru asistenţi medicali şi infirmiere şi înfiinţarea unei centru rezidenţial pentru persoane de vârsta a III-a.

  În octombrie 2009, Fundația Casa Sătmăreană a preluat în comodat de la Primăria Viile Satu Mare clădirea Centrului Comunitar pentru vârstnici (aflată la acea dată într-o stare vizibilă de degradare), reabilitată în anul 2003 prin Hotârârea de Guvern nr. 93 în scopul înființării de servicii sociale pentru vârstnici, obiectiv care nu a mai fost realizat de către edilii locali din comună. Având în vedere acest comodat, în cursul anului 2009, în urma unei întrevederi a președintelui Fundației Casa Sătmăreană și a managerului ei la Ministerul Afacerilor de Externe al Regatului Unit al Țărilor de Jos, s-a obținut o derogare de la derularea Proiectului Matra, respectiv o finanțare de 50.000 euro, în scopul reabilitării clădirii preluate în comuna Viile Satu Mare. De asemenea, Fundația a mai beneficiat de o investiție de 18.000 euro pentru dotarea cu mobilier și aparatură a centrului.

  Ciprian Bâtea

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE