More


  EKE a fost trasă de ureche

  - Advertisement -

  eke1

  Prefectul Eugeniu Avram a convocat ieri o şedinţă de lucru la care au participat reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Direcţiei Silvice, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului. Întâlnirea a fost convocată ca urmare a sesizării Instituţiei Prefectului de către un număr de unităţi administrativ – teritoriale privind dificultăţile în derularea proiectelor proprii, ale cetăţenilor sau agenţilor economici la limita sau în interiorul Ariilor Naturale Protejate “Râul Tur” aflate în custodia Organizaţiei Neguvernamentale Societatea Carpatină Ardeleană (EKE).

  Comisie pentru verificarea acordării avizelor
  Din discuţii a rezultat că Societatea Carpatină Ardeleană (EKE) nu aplică unitar normele privind acordarea avizelor în vederea efectuării unor lucrări pentru gospodărirea pădurilor. Prefectul Eugeniu Avram a dispus constituirea unei comisii mixte de control pentru verificarea aspectelor semnalate.

  Prefectul s-a arătat nemulţumit de faptul că autorităţile locale au transmis sesizările către Instituţia Prefectului şi nu către Agenţia pentru Protecţia Mediului, organism abilitat de lege să dea avizele de mediu, ţinând cont şi de planurile de urbanism ale comunelor. Totodată, reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului au subliniat că există posibilitatea acordării avizelor favorabile în executarea unor construcţii, în special locuinţe, condiţionat de respectarea unor prevederi ale Ordonanţei nr. 57 privind zonele protejate.

  Informare către Ministerul Mediului
  Prefectul a mai arătat că sesizările privind aspectele neconforme în aplicarea legislaţiei de mediu de către custode trebuie transmise către Agenţia de Mediu, cu atât mai mult cu cât proiectul regulamentului de management al Ariilor Protejate Naturale “Râul Tur” este înaintat Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru avizare cu consultarea şi avizul Agenţiei de Mediu.
  În final, prefectul a făcut un apel la implicare în rezolvarea problemelor cetăţenilor şi transmite custodelui obligaţia legală de a respecta legea şi de a o aplica cu aceeaşi măsură tuturor persoanelor fizice şi juridice ce intră sub incidenţa legii. Prefectul a dispus să se întocmească o informare ce va fi transmisă Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în care se vor menţiona diferite disfuncţionalităţi privind excepţiile în aplicarea legii ce reglementează ariile protejate, cât şi managementul defectuos al custodelui şi reclamaţiile la adresa acestuia.

  Szasz Lorand  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img