More


  Nemulţumiri cu duiumul la Tarna Mare şi Batarci

  - Advertisement -

  audiente

  Folosirea drumurilor forestiere, gestionarea composesoratelor, repunerea în funcţiune a băilor termale, chestiuni de natură edilitară şi probleme de fond funciar au fost doar câteva dintre problemele ridicate de cetăţeni în cadrul audienţelor ţinute ieri de prefectul Eugeniu Avram la Tarna Mare şi Batarci. Circa 40 de cetăţeni din cele două comune s-au prezentat la întâlnirea cu prefectul. La audienţele din cele două comune, prefectul Avram a fost însoţit de către reprezentanţi ai instituţiilor publice deconcentrate şi specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului, precum şi primarii şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

  Composesorate cu probleme la Tarna Mare
  Una dintre problemele ridicate la Tarna Mare s-a referit la folosirea drumurilor forestiere, sens în care au fost impuse restricţii de tonaj şi că există intenţia de a se solicita taxă de drumuri. O altă problemă de importanţă colectivă a fost cea cu privire la conducerea şi gestionarea composesoratelor, în special cea referitoare la utilizarea fondurilor obţinute. Prefectul judeţului Satu Mare are în intenţie ca într-un termen cât mai scurt să organizeze la nivelul judeţului o întâlnire cu reprezentanţii tuturor composesoratelor din judeţ la care să participe specialişti pentru a clarifica diferite aspecte de organizare şi funcţionare a composesoratelor.

  Doi investitori s-au interesat despre posibilitatea repunerii în funcţiune a băilor termale de la Tarna Mare, sens în care au cerut sprijin privind racordarea la reţeaua electrică, iar un cetăţean s-a arătat interesat despre posibilităţile legale în vederea cumpărării unei suprafeţe de teren din Tarna Mare, proprietatea comunităţii, pe care l-a avut o perioadă de timp închiriat, unde doreşte să amenajeze o piaţă privată. Prefectul l-a îndrumat să se adreseze consiliului local cu o solicitare în acest sens.

  Nemulţumiri de fond funciar la Batarci
  În comuna Batarci, cetăţenii au ridicat anumite probleme de natură edilitar-gospodărească, în special cele referitoare la întreţinerea drumului şi curăţirea şanţurilor. Cu toate că în localitatea Batarci nu a existat CAP, au fost ridicate şi unele probleme privind aplicarea legilor fondului funciar, în toate cazurile luându-se îndrumările necesare pentru soluţionarea legală a acestora. O problemă mai deosebită a fost ridicată de un grup de trei cetăţeni referitoare la încadrarea activităţii desfăşurate în grupe de muncă. Reprezentantul Casei Judeţene de Pensii a analizat fiecare caz în parte şi i-a informat despre documentele necesare cu care să se prezinte la sediul instituţiei pentru rezolvarea problemelor lor.

  De asemenea, un grup de proprietari de oi din Tămăşeni au spus că doresc să cumpere păşunile pe care le aveau închiriate până acum, dar, între timp, au constatat că proprietarii acestora le-au înstrăinat cu contracte sub semnătură privată, interesându-se dacă acestea sunt legal întocmite. Prefectul i-a îndrumat ca împreună cu primarul comunei să clarifice situaţia prezentată şi să informeze despre soluţia la care s-a ajuns.

  Florin Dura  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img