Problemele de fond funciar predomină în sudul judeţuluifond

Prefectul Eugeniu Avram a continat şi ieri seria audienţelor în teritoriu, venind astfel în sprijinul cetăţenilor care îşi caută dreptatea dar nu dispun de resurse financiare pentru a se deplasa până la nivelul municipiului Satu Mare. De această dată, prefectul Avram s-a deplasat la Supur, acolo unde s-au prezentat la audienţe un număr de 32 de persoane, atât din comună, cât şi din zonele învecinate: Acâş, Hodod şi Bogdand. Prefectul a fost însoţit la Supur de reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Direcţiei Silvice şi Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, primarii de comune din zonă, precum şi specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului.

Majoritatea problemelor ridicate de către cetăţeni se referă la aplicarea Legii fondului funciar, dar şi probleme privind îndeplinirea atribuţiilor de către reprezentanţii autorităţilor publice locale. Astfel, un grup de cetăţeni din Dobra s-au plâns de utilizarea unor parcele de teren fără acordul proprietarilor pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie. Prefectul Eugeniu Avram a dispus formarea unei comisii mixte de control care să verifice în cursul săptămânii viitoare Primăria Supur privind reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie. De asemenea, prefectul a cerut să fie verificat modul în care au fost încheiate contractele de arendare şi identificarea suprafeţelor cultivate, precum şi condiţiile în care au fost tranzacţionate anumite suprafeţe de teren.

Alte probleme ridicate la audienţe au privit corectarea unor titluri de proprietate ca urmare a unor greşeli de punere în posesie, cazuri în care nu s-a ţinut cont de vechile amplasamente. Prefectul i-a asigurat că există posibilitatea corectării titlurilor de proprietate în acest sens. O altă problemă ridicată s-a referit la tulburarea în posesie şi distrugerea unor bunuri, respectiv a unei plantaţii de pomi fructiferi. În acest caz, prefectul a dat îndrumări privind urmarea procedurii plângerii prevăzute în noile coduri în materie penală.

O parte dintre persoanele prezente în audienţă şi-au manifestat interesul privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru obţinerea subvenţiilor în cultivarea terenurilor agricole, cu toţii fiind îndrumaţi de către prefectul Eugeniu Avram să se adreseze Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. La audienţe s-a prezentat şi un grup de reprezentanţi ai Parohiei Romano – Catolice din Hurezu care a cerut sprijin pentru obţinerea terenului aparţinând lăcaşului de cult. O altă categorie de probleme ridicate de cetăţeni cu ocazia audienţelor desfăşurate la Primăria Supur au privit aspecte edilitar – gospodăreşti, ca de exemplu curăţarea rigolelor în vederea scurgerii apelor pluviale, cât şi colectarea apelor, în special de la Casa de Copii din Hurezu Mare.
Ciprian Bâtea

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts