Se înjumătăţesc ratele bancareGuvernul a aprobat prin Ordonanţă de urgenţă o schemă de ajutor fiscal pentru populaţia cu venituri sub medie şi credite bancare, prin intermediul căreia beneficiază de restructurarea împrumuturilor aproape un milion de români, a anunţat premierul Ponta, în urma discuţiilor finale cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional şi ai Comisiei Europene. Guvernul doreşte să stimuleze consumul printr-un credit fiscal acordat persoanelor cu venituri sub medie, mai mic sau egal cu salariul mediu net, care obţin de la bancă restructurarea creditelor, dar numai în condiţii stabilite de stat, cu prelungirea scadenţei până la doi ani. Restructurarea trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe cerinţe, prima dintre acestea restricţionând aplicarea doar la credite fără întârzieri la plată sau cu întârzieri de cel mult 90 de zile.

Operaţiunea trebuie să conducă la diminuarea cu cel puţin jumătate, dar nu cu mai mult de 500 de lei, a obligaţiilor lunare de plată ale debitorului aferente creditului supus restructurării pentru o perioadă de cel mult doi ani.

Banca trebuie să asigure prelungirea duratei iniţiale a creditului cu perioada pentru care se diminuează obligaţiile de plată, adică cel mult doi ani. Restructurarea poate fi acordată o singură dată unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu condiţia ca suma totală amânată la plată să se încadreze în limita valorică determinată anterior.
Ioan Raţiu

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts