More  Prefectul Avram a declarat război birocraţiei excesive

  - Advertisement -

  prefect

  Instituţia Prefectului, prin prefectul Eugeniu Avram, a cerut reprezentanţilor instituţiilor publice deconcentrate să implementeze o serie de măsuri prin care cetăţeanul să aibă acces mai uşor la serviciile acestora. În plan concret, printre cele mai importante măsuri se numără şi extinderea programului de lucru al funcţionarilor publici, fiind de notorietate faptul că în majoritatea instituţiilor publice programul de lucru este înjumătăţit vineri, în timp ce sâmbătă porţile acestora sunt ferecate. Prefectul Avram le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor publice să renunţe la opacitate, atât la propriu cât şi la figurat, şi a ordonat în mod special revizuirea atitudinii ostile a unor funcţionari la adresa cetăţeanului de rând.

  Printre principalele acțiuni desfășurate de către instituțiile publice deconcentrate pentru îmbunătățirea calității și accesului la serviciile publice a cetățenilor sunt cele care au vizat în primul rând, în anul 2013, actualizarea și completarea site-urilor instituțiilor cu informații de interes public, prin postarea datelor care fac obiectul obligației de comunicare din oficiu, rapoarte de activitate, formulare tipizate, legislație specifică, alte materiale informative. De asemenea, s-a cerut anul trecut creşterea frecvenţei mesajelor în mass-media locală și buletine de presă, comunicate de presă, conferințe de presă periodice, pentru o bună mediatizare și promovare a serviciilor oferite către populație, a acțiunilor și a rezultatelor deosebite obținute, a noutăților legislative, a tuturor aspectelor de interes general pentru cetățeni. Prefectul Avram a mai cerut examinarea și rezolvarea reclamațiilor şi a petițiilor într-un interval de timp cât mai scurt, respectiv elaborarea de proceduri de lucru în vederea eficientizării, simplificării activității și reducerea birocrației.

  Concret, printre măsurile pe termen scurt se numără şi extinderea programului de lucru al funcţionarilor publici, care va combate lipsa de apetit pentru muncă al unor angajaţi din instituţiile publice deconcentrate. “Programul de lucru cu publicul se stabileşte astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure accesul cetăţenilor între orele 8,30 şi 16,30 şi, într-o zi pe săptămână, între orele 8,30 şi 18,30, exclusiv sâmbăta, care va fi stabilită prin act administrativ de către conducătorii instituţiilor sau autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Programul de lucru cu publicul se afişează la loc vizibil. Personalul destinat să asigure relaţia cu publicul face cunoscute datele proprii de identificare, prin intermediul unui ecuson purtat vizibil asupra sa sau prin alt mod de afişare”, se arată într-un raport al Instituţiei Prefectului.

  Printre măsurile pe termen mediu se numără amenajarea corespunzătoare a spaţiilor destinate activităţii cu publicul, astfel încât ghişeele să nu mai fie opace, cu iluminare suficientă şi condiţii civilizate de lucru. “Pentru toate serviciile publice care intră în competenţa autorităţii publice, se asigură în mod operativ şi gratuit imprimatele tip necesare. Imprimatele tip vor cuprinde şi lista exactă a actelor necesar a fi anexate cererii. Extinderea liniilor telefonice tip “linia verde” în scopul oferirii persoanelor fizice a posibilităţii de a obţine informaţii legate de modul de aplicare a legislaţiei specifice fiecărui domeniu de activitate”, se mai arată în sursa citată. Ca şi măsuri pe termen lung se are în vedere “desfăşurarea relaţiilor cu publicul în spaţii special destinate, în săli dotate cu mobilier corespunzător şi cu aparatura necesară preluării şi înregistrării în format electronic a cererilor, angajarea de personal specializat având aptitudinile necesare pentru relaţia cu publicul, respectiv instalarea unui număr suficient de roboţi telefonici pentru preluarea permanentă a solicitărilor”, se arată în documentul emis de Instituţia Prefectului.
  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  O parcare…

  0