Victimele comuniştilor, discriminate în democraţiedosar

Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 a avut ca scop recunoaşterea caracterului politic al condamnărilor suferite în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ca urmare a împotrivirii la regimul existent în perioada în discuţie şi a măsurilor cu caracter administrativ luate. Mii de victime ale fostului regim s-au adresat instanţelor de judecată pentru a obţine despăgubirile prevăzute de această lege. În urma unei decizii a Curţii Constituţionale, doar o mică parte dintre victime au reuşit să obţină sentinţe definitive în privinţa despăgubirilor. În pofida sentinţelor definitive, numai câţiva norocoşi au reuşit să intre în posesia despăgubirilor acordate de Justiţie. Anul trecut, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare a achitat despăgubiri în valoare de 2,041 milioane lei. În prezent, pe rolul instanţelor de judecată se află aproximativ 60 de contestaţii la executare depuse de Fisc împotriva victimelor care au încercat să-şi încaseze despăgubirile executând silit Statul Român.

Sentinţe definitive doar pentru norocoşi
Potrivit datelor existente pe site-ul Tribunalului Satu Mare, la nivelul acestei instanţe de judecată au fost înregistrate 11.874 dosare prin care s-au solicitat despăgubiri la Legea 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Primele cauze au fost înregistrate în cursul anului 2009, instanţa fiind apoi pur şi simplu copleşită de numărul mare de cauze intentate. Câţiva sătmăreni norocoşi au reuşit să obţină sentinţe definitive prin care li se recunoştea dreptul la despăgubiri, a căror valoare varia de la câteva mii de euro până la câteva zeci sau chiar sute de mii de euro.

În noiembrie 2010, articolul 5 alineatul 1 din Legea 221/2009 privind condamnările cu caracter politic a fost declarat neconstituţional, prin decizia nr.1358/2010 a Curţii Constituţionale a României. Astfel, dispoziţiile legale în baza cărora se solicitau despăgubirile fiind declarate neconstituţionale, nu mai exista temei legal în baza căruia instanţa să acorde suma solicitată. Cum în intervalul de timp scurs de la data publicării până la zi nu a intervenit nici o punere de acord a prevederilor legale declarate neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei devin aplicabile menţiunile art.31(3) din Legea 47/1992 potrivit cărora dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziilor Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial, astfel încât acţiunea reclamanţilor au rămas în acest fel fără temei legal, instanţele respingând acţiunile ca neîntemeiate.

Achitarea despăgubirilor merge greoi
În urma acestei decizii a Curţii Constituţionale s-a creat o situaţie discriminatorie. În timp ce unele victime ale deportărilor şi represiunilor regimului comunist au reuşit să obţină sentinţe definitive, prin care li se consfinţea dreptul la despăgubiri din partea Statului Român, alte victime s-au trezit cu acţiunile respinse de instanţele de judecată. Sătmărenii care aveau sentinţe definitive au depus cereri la fosta Direcţie Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Satu Mare. Unii, mai norocoşi , au reuşit să-şi încaseze sumele fixate de instanţe ca despăgubiri, în timp ce alţii mai aşteaptă şi în prezent. În perioada 2010-2011 s-a făcut lobby intens pentru ca unele despăgubiri să fie acordate peste rând, adică fără să mai aştepte să fie achitate despăgubirile înregistrate anterior, ne-au declarat surse sub protecţia anonimatului. Mai pe româneşte, alegerea cererilor de despăgubire care au fost achitate de statul român s-a făcut în mod selectiv. Probabil că nu tocmai fără cost.

În 2012 şi 2013, statul a devenit mai atent cu modul de acordare al despăgubirilor. În cursul anului 2013, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare, în baza avizelor de legalitate emise, a achitat despăgubiri în valoare de 2,041 milioane lei. În prezent, pe rolul instanţelor de judecată se află un număr de aproximativ 60 de contestaţii la executare având ca obiect plata debitelor precum şi a cheltuielilor de executare invocate din hotărârile judecătoreşti privind Legea nr. 221/2009 solicitate prin procedura executării silite, ne-a declarat directorul AJFP Satu Mare, Mircea Ardelean. După soluţionarea definitivă urmează să se reia procedura de punere în executare prin plata acestora.

Statul nu mai datorează despăgubiri
Numărul sentinţelor definitive este extrem de limitat în prezent, ne-a declarat directorul Mircea Ardelean. Pe de o parte, Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 este prescrisă în temeiul prevederilor art. 1 alin 1 din Decretul nr. 167/1958 coroborat cu art.5 alin.1 din Legea nr. 221/2009 iar pe altă parte faţă de obligativitatea Deciziei nr. 1354/20.10.2010, Deciziei nr. 1358/21.10.2010 şi a Deciziei civile nr. 1360/21.20.2010 pronunţate de Curtea Constituţională, precum şi a Deciziei nr. 12/19.09.2011 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, nu mai datorează despăgubiri cu titlu de daune morale în temeiul Legii nr. 221/2009.

De asemenea, în conformitate cu Ordinul nr. 2033 pentru aprobarea procedurii operaţionale PO-29-16 “Etapele, modul de elaborare şi aprobare a documentaţiei privind plata obligaţiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale pronunţate de instanţele judecătoreşti şi arbitrale pe teritoriul Statului Român acte de executare constituie titluri executorii potrivit codului de procedură civilă precum şi încheierii pronunţate de instanţele de judecată prin care se dispune plata unor cauţiuni, taxe de timbru şi onorarii de expertiză judiciară”, începând cu data de 19.12.2013, plata ca efect al avizării de legalitate a procedurii de executare voluntară este în sarcina Direcţiei Generale Economice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, ne-a declarat directorul Mircea Ardelean.

Szasz Lorand

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts