Zalăul este un oraș poluatPrincipalele probleme de mediu sunt praful și poluarea fonică

Potrivit unui raport al primarului municipiului Zalău pe 2013, care va fi prezentat luni, 10 martie, în cadrul ședinței CL Zalău, principalele probleme de mediu în oraş au fost praful şi poluarea fonică. În privinţa stării mediului, raportul are la bază măsurătorile efectuate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Sălaj.

Depăşiri ale limitelor maxime admise la indicatorii ce ţin de calitatea aerului au fost înregistrate la pulberi în suspensie şi la pulberi sedimentabile. În cazul măsurătorilor automate pentru determinarea pulberilor în suspensie, s-au înregistrat patru depăşiri ale valorii limită zilnice. Aceste valori au fost înregistrate în luna ianuarie, fiind datorate emisiilor produse de centralele termice rezidenţiale, alimentate cu combustibil solid. Media anuală, pe 2013, a avut valoarea de 19,33 micrograme pe metru cub, situându-se, totuşi, sub valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii.

În cazul pulberilor sedimentabile, în cursul anului 2013 s-au înregistrat tot patru depăşiri ale concentraţie maxime admise, una la staţia de pe strada Meteorologiei şi trei pe strada Sărmaş.

Pe lângă problemele cu praful, poluarea fonică rămâne în continuare o problemă la nivelul oraşului, mai cu seamă în zonele cu trafic intens, ştiut fiind faptul că în oraşe principala cauză a poluării fonice o constituie traficul rutier. Potrivit raportului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj realizează măsurători pentru determinarea nivelului de zgomot, urmărindu-se traficul rutier ca sursă de zgomot, în cele patru localităţi urbane ale judeţului. Nivelele maxime de zgomot se datorează, în special, traficului greu, stării tehnice a autovehiculelor şi calităţii covorului asfaltic.

Conform prevederilor legislaţiei în domeniul zgomotului, APM Sălaj efectuează şi determinări ale nivelului de zgomot în pieţe, parcuri, parcări şi în apropierea şcolilor. Pe parcursul anului 2013 au fost efectuate un număr de 1.914 determinări ale nivelului de zgomot. Măsurătorile efectuate în zonele cu trafic rutier intens au evidenţiat depăşiri pentru 81,6% din totalul determinărilor. În parcuri, măsurătorile efectuate în parcurile de joacă pentru copii, în condiţiile în care Parcul Central a fost în renovare, au consemnat depăşiri de 3,75% din totalul determinărilor. În schimb, în zona parcărilor auto nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de zgomot admis.

Zgomotele au efecte negative asupra sănătăţii oamenilor pentru că provoacă o oboseală auditivă, auz deficitar, care poate fi acompaniat de tinnitus (zgomot în urechi) sau un deficit auditiv ireversibil, care poate ajunge până la surditate; agravează situaţiile de stres şi, implicit, agravează afecţiunile cardio-vasculare (creşterea ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale) şi cele digestive; măresc oboseala generală şi, îndeosebi, oboseala nervoasă, afectând performanţele cognitive: cititul, atenţia, rezolvarea problemelor, memorarea, performanţele intelectuale; generează insomnii; accentuează deficienţele de comportament ca, de exemplu, nervozitatea, agresivitatea şi anxietatea. Unele din efectele descrise apar chiar de la un nivel al intensităţii acustice relativ reduse, de 40-60 dB, dacă expunerea are loc zilnic, timp foarte îndelungat, de ordinul anilor.
Iulian Duma

ULTIMELE ȘTIRI

Latest Posts