More


  Fiscul sătmărean, lider regional la încasări

  - Advertisement -

  lider

  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Satu Mare a anunţat, prin directorul Ioan Mircea Ardelean, că s-a reuşit depăşirea gradului de încasare, fapt care situează judeţul Satu Mare pe locul al IV-lea la nivel naţional, respectiv pe locul I pe regiune, în faţa unor judeţe mult mai puternice precum Cluj sau Bihor. Directorul Fiscului sătmărean s-a declarat mulţumit de faptul că a crescut disciplina fiscală în rândul contribuabililor, în consecinţă scăzând evident valoarea amenzilor date de inspectorii fiscali.

  Lider pe regiune la încasări
  Conducerea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare a prezentat ieri, prin directorul Ioan Mircea Ardelean şi purtătorul de cuvânt Dana Godja, gradul de realizare al programului de încasări pe trimestrul I. Astfel, pe trimestrul I s-a depăşit gradul de încasări, acesta ajungând la 106,45%, respectiv 245.854.766 lei. Astfel, s-a încasat mai mult cu 6,45%, adică cu 14.894.766 lei, fapt care situează Fiscul sătmărean pe locul al IV-lea la nivel naţional, respectiv pe locul I pe regiune, în faţa unor judeţe mult mai puternice precum Cluj – 92%, Sălaj – 91% sau Bihor 87%. “În luna ianuarie s-a realizat un grad de încasare în cuantum de 108,04%, respectiv 6.227.562 lei, în februarie – 104,64%, respectiv 3.281.528 lei, respectiv în martie – 106,50%, cu o valoare de 5.385.676 lei. La nivel naţional suntem pe locul IV pe ţară, după Teleorman, Dâmboviţa şi Argeş. Pe regiune suntem pe locul I”, a declarat directorul Ioan Mircea Ardelean. Conform aceleiaşi surse, arieratele au scăzut de la 128.137.027 la 108.788.474 lei.

  Contribuabili mai disciplinaţi
  Directorul Ioan Mircea Ardelean a prezentat raportul de activitate al inspecţiei fiscale. “Structura de inspecţie fiscală, cu un număr de 59 de inspectori, a realizat pe trimestrul I un număr de 467 de acţiuni de inspecţie fiscală, din care 359 de inspecţii fiscale generale şi parţiale. Au fost stabilite obligaţii suplimentare în suma de 11.838.426 lei, din care amenzi contravenţionale în suma de 42.400 lei. Se vede din numărul şi valoarea mică a amenzilor că a crescut disciplina în rândurile contribuabililor. De asemenea, au fost transmise 13 sesizări penale către organele abilitate pentru prejudicii prezumtive totale, în sumă de 27.342.122 lei”, a precizat Ioan Mircea Ardelean.

  Noutăţi privind taxa de poluare
  Conform evidenţelor Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare, în anul 2014 s-a încasat din taxa auto suma de 2.133.739 lei, în timp ce la capitolul restituiri taxa de poluare s-a înregistrat suma de 3.127.552 lei. În ceea ce priveşte numărul cererilor în vederea restituirii taxei auto către persoanele fizice s-au soluţionat anul acesta 2.239 cereri până la 01.04.2014. Directorul Ioan Mircea Ardelean a vorbit şi despre situaţia restituirii taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. “Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin achitarea în fiecare an a 20% din valoarea acestora. Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii va fi stabilită prin ordin comun al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al ministrului Finanţelor Publice, cu respectarea termenelor”, a declarat Ioan Mircea Ardelean.

  Noutăţi legislative
  Referitor la activităţile agricole, directorul Ioan Mircea Ardelean a declarat că se poate opta pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse. Contribuabilii sau asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi care deţin suprafeţe cu această destinaţie în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse.

  De asemenea, certificarea declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale devine opţională, inclusiv pentru declaraţiile rectificative. Certificarea declaraţiilor fiscale de către contribuabili va reprezenta un criteriu de evaluare în analiza de risc fiscal atunci când se va efectua selecţia contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale.
  Rambursarea TVA se va efectua printr-o procedură aprobată prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice. În baza unei analize de risc, organul fiscal va decide în condiţiile stabilite prin ordinul menţionat, dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării. Pentru deconturile de TVA cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal va rambursa taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale. Această procedură nu va fi aplicată în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infracţiunilor şi nici în cazul în care organul fiscal, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.

  Conform aceleiaşi surse, dobânda pentru fiecare zi de întârziere a scăzut de la 0,04% la 0,03%. Prin excepţie, nivelul dobânzii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, pentru care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului, este de 0,02%. Poprirea conturilor bancare ca masură de executare silită pentru stingerea creanţelor fiscale poate fi înfiinţată numai după împlinirea unui termen de 30 zile de la data comunicării somaţiei.

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img