More  În luna mai, elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține examenele naționale

  - Advertisement -

  În acest an școlar, Ministerul Educației Naționale a decis ca toți elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a să susțină teste de evaluare a cunoștințelor. Dacă până acum au fost realizate doar teste pilot, în luna mai toți elevii acestor clase vor susține examene naționale.
  Pentru a veni în sprijinul elevilor și cadrelor didactice, Ministerul Educației a publicat, pe site-ul său, o serie de modele de subiecte pentru evaluare.
  Evaluarea competențelor la finalul clasei a II-a va consta în trei teste care vor viza evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise și evaluarea competențelor de matematică.
  Elevii care urmează cursurile clasei a II-a în limba maternă vor susţine, pe lângă testele la limba română şi matematică, încă două probe în care le vor fi evaluate competenţele de receptare a mesajelor citite şi competenţele de producere a mesajelor scrise.
  În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele.
  Elevii de clasa a IV-a vor susține un test pentru evaluarea abilităților de a înțelege un test scris și un test pentru evaluarea cunoștințelor la matematică. Testele pentru clasa a IV-a vor fi pe modelul testelor internaționale de tip PISA.
  La finalul clasei a VI-a elevii vor susține probe de evaluare a competențelor la Limbă și comunicare și un test din aria curiculară Matematică și Științele naturii.
  În urma administrării testelor pentru evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, respectiv a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele nu vor fi trecute in catalog.
  Rezultatele vor fi valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor cu privire la stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
  După administrarea testelor la clasa a IV-a se realizează eşantionarea unităţilor de învăţământ din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a fiind o evaluare standardizată şi având ca scop furnizarea datelor şi a dovezilor necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
  Iulian Duma


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts