More


  Absolvenții, liber la șomaj

  - Advertisement -
  1 
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj informează absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi ai şcolilor speciale în vârstă de minimum 16 ani, că pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze în evidenţa agenţiei, într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii. 
   
  Potrivit celor afirmate de directorul executive al AJOFM Sălaj, Ioan Ionel Mureşan, tinerii absolvenţi de liceu ai promoţiei anului 2014 fară diplomă de bacalaureat se pot înregistra în perioada 30 mai – 27 iulie, iar absolvenţii cu diplomă de bacalureat în perioada 1 august – 28 septembrie.
  Documentele necesare pentru înregistrare sunt :
  – diplomă (adeverință) de absolvire – original si copie
  – certificat naștere și căsătorie – original și copie
  – adeverință medicală cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă sau cu restricții
  – adeverință de la admnistrația financiară cu veniturile din alte surse
  – carte muncă (dacă este cazul – original și copie)
  – act de identitate (original și copie)
  – dosar cu șină.
  În intevalul de 60 zile agenţia sprijină absolvenţii pentru a-şi găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale , oferindu-le servicii gratuite de informare şi consiliere profesională. Dacă, după expirarea celor 60 zile, nu s-a reușit încadrea în muncă şi nu urmează o altă formă de învățământ, persoanele au dreptul să-şi depună dosarul pentru solicitarea indemnizației de șomaj.
  Acest dosar va cuprinde urmatoarele acte:
  – carnetul de luare în evidență primit la depunerea primului dosar
  – actul de identitate
  – adeverința medicală (doar dacă au trecut 30 zile de la data eliberării adeverinței de la primul dosar)
  – adeverință administrația financiară (doar dacă au trecut 90 zile de la data eliberării adeverinței de la primul dosar)
  – declarație pe propria răspundere că nu urmează o altă formă de învățământ Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul este 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii dreptului(250 lei).
  Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de angajare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.
  Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajări.
  Iulian Duma 


  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img