More

  Amenzi usturătoare pentru angajatorii care nu declară locurile vacante

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj reaminteşte angajatorilor, persoane fizice sau juridice care angajează personal, că în conformitate cu prevederile art.10 alin(1) şi (3) din Legea nr. 76/2002 actualizată, au obligaţia să comunice la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi au sediul /domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora, precum şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

  În conformitate cu prevederile H.G nr. 119/2014, locurile de muncă vacante sunt locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu precum şi locurile de muncă nou create.

  Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi a ocupării acestora se va face pe suport de hârtie, pe formulare tip, care pot fi obţinute de la sediul AJOFM Sălaj sau de la agenţiile locale/punctele de lucru din judeţ ori descărcate de pe site-ul agenţiei: www.salaj.anofm.ro,; transmiterea se poate face şi prin e-mail la adresa: ajofm@sj.anofm.ro, sau prin fax: 0372871075.

  De asemenea, potrivit art.41 alin(2) din Legea nr.76/2002, angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoana a fost înregistrată.

  Nerespectarea prevederilor legislative mai sus menţionate, respectiv art.10 şi art.41(2), constituie contravenţie în sensul dispoziţiilor art.113 lit. (a) şi (e) din Legea nr.76/2002, şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei în cazul nerespectării prevederilor art,10, respectiv de la 5.000 lei la 10.000 lei în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art.41 art.(2) din lege.
  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE