More


  Gâlceavă pentru intravilanul Păuleştiului

  - Advertisement -

  11paulesti

  Invocând un număr de nu mai puţin de 37 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, cetăţeanul Marius Demian solicită reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea familiei sale. Conform edililor din Păuleşti, se revendică o suprafaţă de 150 de hectare din cele 560 de hectare care reprezintă suprafaţa totală a intravilanului satului Păuleşti. Primarul comunei Păuleşti, Nagy Iosif, susţine că se află între ciocan şi nicovală. Şi asta pentru că în satul Păuleşti nu ar mai exista teren disponibil în intravilan. Motiv pentru care primarul Nagy Iosif, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar, i-ar fi pus la dispoziţie două amplasamente în satul Petin şi Hrip. Edilul şef susţine că s-a făcut un proces verbal de punere în posesie, însă Marius Demian ar fi refuzat semnarea de primire. “Nu îi trebuie teren în altă localitate decât în satul Păuleşti, pentru că tatăl sau bunicul său a avut teren în Păuleşti. (…) Sentinţa nu specifică faptul că pe vechiul amplasament, ci pe raza comunei Păuleşti. În Păuleşti nu mai există teren nici să punem un pled. La noi, în satul Păuleşti, ultimul metru pătrat era ca şi aurul”, se apără primarul Nagy Iosif.

  Greu de făcut lumină în acest caz
  Chemată să facă lumină în acest caz, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a solicitat poziţia celor două părţi. “Numitul Demian Marius a solicitat aplicarea unei amenzi contravenţionale Comisiei locale de fond funciar Păuleşti, prin persoana primarului, în calitate de preşedinte. Solicitantul nu indică hotărârile judecătoreşti neexecutate, pentru a putea verifica afirmaţia că 37 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile nu sunt duse la îndeplinire. Nu suntem în prezenţa refuzului de a prelua şi analiza cererile depuse, pe care petentul o sesizează. Cu privire la acuza că comisia locală nu şi-a îndeplinit atribuţia prevăzută la art. 5, alin. 1, litera I din H.G. 890/ 2005, privind identificarea terenurilor atribuite ilegal, urmând a sesiza primarul, urmează ca preşedintele comisiei locale să informeze dacă comisia locală a procedat la verificări în acest sens şi/sau dacă primarul a fost sau nu sesizat de către comisia locală. Fapta de a nu răspunde în termen petiţiilor formulate constituie abatere disciplinară a funcţionarului care nu şi-a îndeplinit atribuţia de serviciu, conform O.G. 27/ 2002. Comisia judeţeană nu este competentă în a lua măsuri împotriva funcţionarului vinovat. În ceea ce priveşte capătul de sesizare privind pretinsul refuz de a comunica informaţii privind actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate unor persoane de pe raza localităţii Păuleşti, acesta apare ca o simplă afirmaţie, reclamantul nu prezintă cazuri concrete de refuz, nedovedind această afirmaţie, astfel suntem în imposibilitate de a ne pronunţa”, se arată în poziţia Comisiei judeţene.

  Marius Demian cere sancţionarea primarului Nagy
  Invocând o serie de încălcări ale legislaţiei în vigoare, Marius Demian cere sancţionarea contravenţională a primarului Nagy Iosif cu suma de 30.000 de lei. “În momentul de faţă nu sunt duse la îndeplinire un număr de 37 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ce au ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea familiei noastre. Toate aceste hotărâri judecătoreşti au fost validate de către comisia judeţeană de fond funciar, dar se tărăgănează absolut nejustificat, ilegal şi imoral emiterea titlurilor de proprietate. (…) Cu regret, trebuie să menţionez că drepturile legale ale familiei mele nu sunt finalizate, doar începute, în data de 18.03.1991, iar acest comportament al unei autorităţi publice nu îl mai acceptăm”, se arată într-o adresă înaintată Instituţiei Prefectului de către Marius Demian.

  Istoria Păuleştiului, via CAP
  Primarul comunei Păuleşti, Nagy Iosif, a făcut o scurtă prezentare a istoriei localităţii, dând vina pe fostul regim pentru situaţia actuală. “Ştiţi foarte bine că satul Păuleşti s-a format pe moşia celor doi moşieri. A lui Horvath şi a lui Barbu Ilie Carol. Au fost acolo vreo 10-15 case, care au fost ale slugilor. În rest, Păuleştiul s-a format pe suprafeţele celor doi moşieri. Au fost aduşi cetăţenii când s-a format CAP-ul (Cooperativă Agricolă de Producţie, n.red.), fiecare cetăţean a primit teren. La aplicarea Legii fondului funciar, după ce a fost el pus în posesie cu o suprafaţă de zece hectare, diferenţa a rămas la dispoziţia comunei Păuleşti. Comisia comunală a dat teren arabil în suprafaţă de până la 60 de arii fiecărui cetăţean. Acum el (Marius Demian, n.red.) vine, şi nu cu motivele şi cu numele că Nagy Ioszka sau cutare. Domnule, 176 de persoane să fie verificate dacă au primit teren legal sau ilegal. Domnilor, dacă Comisia locală a propus în 1990-1991 Comisiei comunale, Comisia comunală a propus Comisiei judeţene. Comisia judeţeană a validat. Aceşti oameni au dobândit titlu de proprietate. Au fost verificate şi s-a constatat că au fost date legal”, susţine Nagy Iosif.

  Primarul Nagy se apără
  Primarul Nagy Iosif susţine că nu mai ştie ce să facă, declarând că toată activitatea sa ar fi transparentă şi legală. “Acum, după 25 de ani ne trezim noi să verificăm dacă au fost date ilegal sau nu. Dânsul când a făcut demersuri la judecătorie pentru a-l reclama pe x,y,z, noi am depus în fiecare dosar modalitatea de punere în posesie a cetăţeanului respectiv, unde există normele efectuate, de când este cetăţean în comuna respectivă, dacă a avut titlu de proprietate, dacă a avut validare de la comisia locală şi comisia judeţeană. Altă deschidere sau transparenţă nu mai ştiu ce să fac. Am verificat acum cu Comisia locală, din nou, toate cererile cetăţenilor. Dânsul ar aştepta acum să anulăm toate titlurile de proprietate şi pentru cei care au primit legal. Eu zic că cine a primit teren la data respectivă a primit legal. Pentru că Legea fondului funciar spune aşa: pot devenit proprietari sau pot cere suprafeţe de teren cetăţenii care au lucrat în ultimii trei ani în CAP-uri, în orice mod. Sau sunt cetăţeni ai comunei şi doresc să lucreze teren. Eu nu contest proprietatea cetăţeanului, are dreptul!”, a conchis edilul şef.

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  spot_img