More

  Legea privind vânzarea terenurilor agricole, dezbătută la Prefectură

  prefect

  Prefectul judeţului Satu Mare, Eugeniu Avram, a convocat ieri, la sediul Prefecturii, o şedinţă pe tema Legii nr.17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 din 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. În cadrul şedinţei, prefectul le-a solicitat directorilor instituţiilor cu atribuţii în aplicarea acestei legi să transmită autorităţilor locale din judeţul Satu Mare procedura legală şi termenele care trebuie îndeplinite. De asemenea, în cadrul întâlnirii de lucru s-a hotărât că la finele lunii iunie 2014 va avea loc o şedinţă de lucru cu toţi primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale.

  La şedinţă au mai participat subprefectul Altfatter Tamas, şeful Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului, Cosmin Dorle, şeful Serviciului Monitorizare din cadrul Instituţiei Prefectului, Ramona Antonescu, reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultura Judeţeană Satu Mare, Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţiei Domeniilor Statului, Garnizoanei Satu Mare şi cei ai Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Satu Mare.
  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE