More


  Rău-platnicii, scoşi la muncă cu Poliţia Locală

  - Advertisement -

  munca

  Deşi există cadru legal prin care contravenienţii care nu îşi plătesc amenzile pot şi trebuie să fie aduşi în situaţia de a presta muncă în folosul comunităţii, prea puţini indivizi ajung în câmpul muncii. De exemplu, potrivit unui raport al Poliţiei Locale, în cursul lunii mai au fost executate doar 48 mandate de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunităţii. Persoanele condamnate au fost conduse la sediul Administraţiei Domeniului Public pentru punerea în aplicare a mandatului. Având în vedere faptul că procentul de încasare a amenzilor la Legea 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a ordinii şi liniştii publice – este sub 1%, iar lunar se înregistrează sute de amenzi neachitate, ne întrebăm cum de numai câteva zeci de persoane sunt aduse, de voie de nevoie, în câmpul muncii?!

  Legea există, trebuie doar voinţă
  Prin Legea 294/ 2009 pentru modificarea OG nr. 55/2002 s-a abrogat prevederea conform căreia “sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată numai dacă există consimţământul contravenientului”. Prin urmare, contravenientul nu mai trebuie să îşi dea acordul pentru a efectua muncă în folosul comunităţii. Totodată, Ordonanţa Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (actualizată) prevede la art. 39 indice 1, alin. 1 că în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul constatator (Poliţie, Jandarmerie, primării) va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată. Astfel, instanţele pot transforma amenda, la cererea organului constatator, în muncă în folosul comunităţii, existând la această dată cadrul legal necesar.

  Prea puţini rău-platnici sunt aduşi la muncă
  Cu toate acestea, în ciuda mandatelor de executare emise de instanţele de judecată pentru prestarea de activităţi în folosul comunităţii pentru contravenienţii care au refuzat să-şi plătească amenzile, doar un număr nesemnificativ au fost şi sunt puse în executare, majoritatea fiind transformate, din nou, conform legii, în amenzi. Amenzi care rămân neplătite într-o proporţie covârşitoare. În acest fel se perpetuează o inechitate faţă de cetăţenii care se supun legii şi, mai mult, se acumulează debite neîncasate de către primării, persoanele amendate neputând fi executate silit întrucât nu deţin bunuri mobile, imobile şi surse de venit controlabile. Sumele neîncasate de primării din această cauză sunt foarte mari, de ordinul milioanelor şi zecilor de milioane de lei la nivelul fiecărei municipalităţi.

  Nu scapă nici asistaţii social
  Potrivit unui raport al Poliţiei Locale pe luna mai, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială, pe raza municipiului Satu Mare au fost desfăşurate 10 acţiuni cu beneficiarii de ajutor social, sub îndrumarea cadrelor de specialitate ale respectivului serviciu, prin care s-au executat activităţi în folosul comunităţii ce constau în curăţarea locurilor unde au fost amplasate ilegal diferite afişe, curăţarea zonelor unde au fost depistate depozitări ilegale de deşeuri, activități de curățenie. Cu această ocazie s-au strâns cinci metri cubi de resturi menajere. La aceste activităţi au participat în medie cinci persoane beneficiare de ajutor social. Locaţiile unde s-a lucrat au fost Cimitirul Eroilor, Bulevardul Lalelei, Cap Pod Golescu, strada Martirilor Deportaţi, digul râului Someş – între cele două poduri, respectiv ieşirea către cartierul Sătmărel.

  Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.

  Ciprian Bâtea  ULTIMELE ȘTIRI

  Latest Posts

  spot_img
  panouri fotovoltaice satu mare