More

  Selecție pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

  profi

  În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale emis în data de 29 aprilie 2014, în perioada 10 iunie – 11 iulie 2014 se desfășoară concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 6-a. Constituirea corpului național de experți în management educațional se face în baza Legii Educației Naționale, care prevede că pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare, numai cadre didactice membre ale corpului național de experți în management educațional. Procedura și criteriile de selecție sunt stabilite prin metodologia specifică.

  La concursul de selecție pentru dobândirea calității de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

  Seria a 6-a a concursului de selecție se desfășoară astfel. În perioada 10-18 iunie se va face completarea formularulului de selecție online, în aplicația informatică, iar în data de 18 iunie vor fi afişate listele cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor de selecție online. În perioada 19-20 iunie 2014 se vor depune portofoliile de documente la inspectoratul școlar, de către candidații admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat, iar în data de 23 iunie, inspectoratele școlare transmit la MEN lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online. Evaluarea portofoliilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN va avea loc în perioada 24-26 iunie, iar în data de 27 iunie vor fi validate rezultatele selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
  Florin Dura

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE