More

  Proaspăt absolvenți, viitori șomeri

  Chiar dacă nu au promovat Bacalaureatul, tinerii absolvenți pot solicita indemnizație de șomaj

  Tinerii absolvenţi care nu au reuşit să îşi găsească un loc de muncă pot să obţină indemnizaţie de şomaj. Potrivit datelor oficiale ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj, tinerii absolvenţi trebuie să se înregistreze în evidenţa instituției, într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii. Absolvenţii de liceu ai promoţiei anului 2014 fără diplomă de bacalaureat se pot înregistra în evidenţele agenţiei până în data de 27 iulie, iar absolvenţii cu diplomă de bacalaureat, în perioada 1 august – 28 septembrie.

  Conform AJOFM Sălaj, documentele necesare pentru înregistrare sunt: diploma sau adeverinţa de absolvire în original şi copie, certificatul de naştere şi căsătorie în original şi copie, adeverinţă medicală cu menţiunea clinic sănătos apt pentru muncă sau cu restrcţii, adeverinţă de la administraţia financiară cu veniturile din alte surse, cartea de muncă dacă este cazul în original şi copie, actul de identitate în original şi copie şi un dosar cu şină.

  Acte necesare pentru obţinerea indemnizaţiei

  În intevalul de 60 zile, AJOFM sprijină absolvenţii pentru a-şi găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale, oferindu-le servicii gratuite de informare şi consiliere profesională. Dacă, după expirarea celor 60 zile, nu s-a reuşit încadrea în muncă şi nu urmează o altă formă de învăţământ, persoanele au dreptul să-şi depună dosarul pentru solicitarea indemnizaţiei de şomaj. Acest dosar va cuprinde: carnetul de luare în evidenţă primit la depunerea primului dosar, actul de identitate, adeverinţa medicală în cazul în care au trecut 30 zile de la data eliberării adeverinţei de la primul dosar, adeverinţă de la administraţia financiară în cazul în care au trecut 90 zile de la data eliberării adeverinţei de la primul dosar şi declaraţie pe propria răspundere că nu urmează o altă formă de învăţământ.

  Indemnizaţia de șomaj se acordă pe o perioadă de şase luni

  Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul ei este de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii dreptului, adică 250 lei. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la AJOFM, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de angajare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

  Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajări.
  Iulian Duma

  ȘTIRI RECENT ADĂUGATE